Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisja Budżetu , Finansów i Gospodarki Komunalnej

Drukuj

Komisja budżetu, finansów i gospodarki komunalnej

 

*      wyraża opinie na temat projektu budżetu oraz jego realizacji,

*      opiniuje projekty programów gospodarczych,

*      analizuje gospodarowanie mieniem komunalnym,

*      wyraża opinie na temat stawek podatków lokalnych,

*      nadzoruje funkcjonowanie urządzeń infrastruktury komunalnej (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, CO, usuwanie odpadów i ścieków, utrzymanie dróg, ulic i mostów,

*      opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego i rozwoju budownictwa

 

Powołuje się komisję budżetu, finansów i gospodarki komunalnej w następującym składzie osobowym:

Liczba odwiedzin kategorii: 775

Osoby odpowiedzialne

Mariusz `Szpilak`

Stanowisko: przewodniczący komisji

Jan `Iwański`

Stanowisko: członek komisji

E-mail: ug@jaroslaw.pl;

Wiesław `Oronowicz `

Stanowisko: członek komisji

E-mail: ug@jaroslaw.pl;

WWW: www.ug.jaroslaw.pl