Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisja oświaty, zdrowia i sportu

Drukuj

Komisja oświaty, zdrowia i sportu

 

 

*      Szkolnictwem i wychowaniem młodzieży

*      Oceną funkcjonowania szkół.

*      Rozwojem bibliotek i czytelnictwa

*      Upowszechnianiem oświaty, kultury i sportu.

*      Działalnością placówek służby zdrowia.

*      Opieką społeczną w różnych aspektach jej działalności.

*      Przestrzeganiem zasad współżycia społecznego

*      Bezpieczeństwem, praworządnością, porządkiem publicznym i ochroną  przeciwpożarową.

*      Podejmowaniem inicjatyw uchwałodawczych.

 

Powołuje się komisję oświaty, zdrowia i sportu w następującym składzie osobowym:

Liczba odwiedzin kategorii: 767

Osoby odpowiedzialne

Tadeusz `Szufilta`

Stanowisko: Przewodniczący komisji

E-mail: ug@jaroslaw.pl;

WWW: www.ug.jaroslaw.pl

Krzysztof `Łukasik`

Stanowisko: członek komisji

E-mail: radny.lukasik69@gmail.com;

Monika `Wilk`

Stanowisko: członek komisji

E-mail: ug@jaroslaw.pl;

WWW: www.ug.jaroslaw.pl