Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisja infrastruktury technicznej i rolnictwa

Drukuj

Komisja komisję infrastruktury technicznej i rolnictwa zajmuje się:

 

*      Opiniuje założenia do budżetu, podatków i opłat oraz zmian do budżetu w zakresie działania Komisji.

*      Uczestniczy w pracach zagospodarowania przestrzennego gminy

*      Współtworzy projekty rozwoju gospodarczego gminy z zakresu budownictwa, gospodarki nieruchomościami i gruntami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

*      Współpracuje z komitetami realizującymi inicjatywy społeczne w gminie.

*      Współuczestniczy w tworzeniu warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

*      Inicjuje opracowanie programu służącego poprawie opłacalności produkcji rolniczej.

*      Kontroluje stan gminnych dróg, mostów i placów.

*      Opiniuje tworzenie i przystępowanie do spółek , określa zasady wnoszenia, zbywania i cofania udziałów oraz wyposażenia ich w majątek.

*      Podejmuje inicjatywy uchwałodawcze.

 

 Powołuje się komisję infrastruktury technicznej i rolnictwa w następującym składzie  osobowym:

Liczba odwiedzin kategorii: 829

Osoby odpowiedzialne

Leszek `Pajda`

Stanowisko: przewodniczący komisji

E-mail: ug@jaroslaw.pl;

Józef `Jagieła`

Stanowisko: członek komisji

E-mail: ug@jaroslaw.pl;

Zbigniew `Krupa`

Stanowisko: członek komisji

E-mail: ug@jaroslaw.pl;

WWW: www.ug.jaroslaw.pl