Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zarządzenia Wójta 2007

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 1228
Nazwa pozycji Data
Zarządzenie nr 1-2007 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2007-01-29
Zarządzenie nr 2-2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-01-29
Zarządzenie nr 3-2007 w sprawie prognozy spłaty długu 2007-03-28
Zarządzenie nr 4-2007 w sprawie układu wykonawczego na 2007 rok 2007-04-16
Zarządzenie nr 5-2007 w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w makowisku oraz dyrektora Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej 2007-05-11
Zarządzenie nr 6-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-05-15
Zarządzenie nr 7-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-05-15
Zarządzenie nr 8-2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-05-15
Zarządzenie nr 9-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-05-30
Zarządzenie nr 10-2007 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowisku 2007-06-06
Zarządzenie nr 11-2007 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej 2007-06-06
Zarządzenie nr 12-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-06-29
Zarządzenie nr 13-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007r 2007-06-29
Zarządzenie nr 14-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007r 2007-06-29
Zarządzenie nr 15-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007r 2007-06-29
Zarządzenie nr 16-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007r 2007-08-06
Zarządzenie nr 17-2007 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 2007-08-10
Zarządzenie nr 18-2007 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego 2007-08-10
Zarządzenie nr 19-2007 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego 2007-08-10
Zarządzenie nr 20-2007 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przerdsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych............ 2007-08-21
Zarządzenie nr 21-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-09-05
Zarządzenie nr 22-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-09-06
Zarządzenie nr 23-2007 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów infoirmatycznej obsługi komisji obwodowych 2007-09-25
Zarządzenie nr 24-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-09-24
Zarządzenie nr 25-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-09-27
Zarządzenie nr 26-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-09-28
Zarządzenie nr 27-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-09-28
Zarządzenie nr 28-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-09-28
Zarządzenie nr 29-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-10-09
Zarządzenie nr 30-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-10-11
Zarządzenie nr 31-2007 w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Jarosław nr 25/07 z dnia 27 wrzesnia 2007 2007-10-15
Zarządzenie nr 32-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-10-30
Zarządzenie nr 33-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-10-30
Zarządzenie nr 34-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-10-31
Zarządzenie nr 35-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-11-05
Zarządzenie nr 36-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-11-07
Zarządzenie nr 37-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-11-08
Zarządzenie nr 38-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-11-16
Zarządzenie nr 39-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-11-16
Zarządzenie nr 40-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-11-20
Zarządzenie nr 41-2007 w sprawie wprowdzenia zmian do budżetu na 2007 2007-11-23
Zarządzenie nr 42-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-11-26
Zarzadzenie nr 43-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-03
Zarządzenie nr 44-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-04
Zarządzenie nr 45-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-06
Zarżadzenie nr 46-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-10
Zarządzenie nr 47-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-10
Zarządzenie nr 48-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-10
Zarządzenie nr 49-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-12
Zarządzenie nr 50-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-12
Zarządzenie nr 51-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-14
Zarządzenie nr 52-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-18
Zarządzenie nr nr 53-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-19
Zarządzenie nr 54-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-21
Zarządzenie nr 55-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-27
Zarządzenie nr 56-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-27
Zarządzenie nr 57-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-27
Zarządzenie nr 58 2007-12-31
Zarządzenie nr 59-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-31
Zarządzenie nr 60-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-31
Zarządzenie nr 61-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2008-12-31
Zarządzenie nr 62-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-31
Zarządzenie nr 63-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-31