Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2007

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 1782
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I-1-2007 z dnia 27 marca 2007r w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2007 rok 2007-03-27
Uchwała nr I-2-2007 z 27 marca 2007 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2005-2007 pod nazwą Rozwój Infrastruktury Oświatowej i Technicznej Gminy Jarosław 2007-03-27
Uchwała nr I-3-2007 z 27 marca 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego 2007-03-27
Uchwała nr I-4-2007 z 27 marca 2007 w sprawie rozwiazania porozumeinia międzygminnego 2007-03-27
Uchwała nr I-5-2007 z dnia 27 marca 2007 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przynawania dodatków wo wynagordzeń.........dla nauczycieli w szkołąch i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Jarosław 2007-03-27
Uchwała nr I-6-2007 z dnia 27 marca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jarosław 2007-03-27
Uchwała nr I-7-2007 z dnia 27 marca 2007 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 2007-03-27
Uchwała nr I-8-2007 z dnia 27 marca 2007 w sprawie sprzedaży gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 2007-03-27
Uchwała nr I-9-2007 z dnia 27 marca 2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2007-03-29
Uchwała nr I-10-2007 z dnia 27 marca 2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2007-03-29
Uchwała nr I-11-2007 z dnia 27 marca 2007 w sprawie wezwania Sekretarza Gminy Jarosław do złożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-03-28
Uchwała nr I-12-2007 z dnia 27 marca 2007 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jarosłąw do zaciagania zobowiązań finansowych w ramach projektu Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrażanie programów rozwoju szkół Polski Wshodniej 2007-03-27
Uchwała nr II-13-2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesstrzennego Gminy Jarosław Obszar Północ 2007-04-26
Uchwała nr II-14-2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław Obszar Wschód 2007-04-26
Uchwała nr II-15-2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykoania budżetu za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu Wójtowi Gminy Jarosław 2007-04-26
Uchwała nr II-16-2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie udzielenia dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. św Brata Alberta w Szówsku dla kościoła filialnego w Koniaczowie 2007-04-26
Uchwała nr II-17-2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie współdziałania z Gminą Miejską Jarosław w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Miejskiej Jarosław dla mieszkańców Gminy 2007-04-26
Uchwała nr II-18-2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie współdziałania z Gminą Tryńcza w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Tryńcza dla mieszkańców Gminy Jarosław 2007-04-26
Uchwała nr II-19-2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-04-26
Uchwała nr II-20-2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-04-26
Uchwała nr III-21-2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007r 2007-06-28
Uchwała nr III-22-2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007r. 2007-06-28
Uchwała nr III-23-2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław 2007-06-28
Uchwała nr III-24-2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie wprowadzenia opłat za dodatkowe usługi świadczone przez Zakłąd Komunalny Gminy Jarosław 2007-06-28
Uchwała nr III-25-2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie wydawania Biuletynu Inmformacyjnego Gminy Jarosław 2007-06-28
Uchwała nr III-26-2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2007-06-28
Uchwała nr III-27-2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Surochowie pw. św Michała Archanioła 2007-06-28
Uchwała nr III-28-2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawioe współdziałania z Gminą miejską Radymno w realziacji zadań w zakresie wychowania przedszkolengo w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy miejskiej Radymno dla mieszkańców Gminy J 2007-06-28
Uchwała nr III-29-2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie poruzmienia międzygminnego 2007-06-28
Uchwała nr IV-30-2007 z dnia 27 lipca 2007 w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gmin Jarosław w przedmiocie wezwania do uchylenia uchwały nr 1-4-2007 z dnia 27 marca 2007 w sprawie rozwiazania porozumienia międzygminnego 2007-07-27
Uchwała nr IV-31-2007 z dnia 27 lipca 2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego 2007-07-27
Uchwała nr IV-32-2007 z dnia 27 lipca 2007 w sprawie sprzedaży gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad 2007-07-27
Uchwała nr IV-33-2007 z dnia 27 lipca 2007 w sprawie sprawie sprzedaży gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad 2007-07-27
Uchwała nr V-34-2007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-08-29
Uchwała nr V-35-2007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-08-29
Uchwała nr V-36-2007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-08-29
Uchwała nr V-37-2007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie wyboru ławników 2007-08-29
Uchwała nr V-38-2007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie zmiany Regulaminy udzielanej pomocy materialnej o charakterze socjalnycm dla uczniów z terenu Gminy Jarosław 2007-12-17
Uchwała nr V-39-007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Jarosław dla Spółdzielni Usług Melioracyjno Drogowych Rolniczo Handlowych i Ochrony Środowiska 2007-08-29
Uchwała nr V-40-2007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Jarosław dla Spółdzielni Usług Melioracyjno Drogowych Rolniczo Handlowych i Ochrony Środowiska 2007-08-29
Uchwała nr V-41-2007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie sprzedaży gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 2007-08-29
Uchwała nr V-42-2007 z dnia 29 sierpnia 2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2007-08-29
Uchwała nr VI-43-2007 z dnia 28 wrzesnia 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław Obszar Południe 2007-09-28
Uchwała nr VI-44-2007 z dnia 28 wrzesnia 2007 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2007-09-28
Uchwała nr VI-45-2007 z dnia 28 wrzesnia 2007 w sprawie współdziałania z Gminą Wiązownica w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Wiązownica dla mieszkańców Gminy Jarosław 2007-09-28
Uchwała nr VI-46-2007 z dnia 28 wrzesnia 2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2007-09-28
Uchwała nr VI-47-2007 z dnia 28 wrzesnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-09-28
Uchwała nr VI-48-2007 z dnia 28 wrzesnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-09-28
Uchwała nr VI-49-2007 z dnia 28 wrzesnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-09-28
Uchwała nr VI-50-2007 z dnia 28 wrzesnia 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jarosław 2007-09-28
Uchwała nr VII-51-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2007-11-20
Uchwała nr VII-52-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008r 2007-11-20
Uchwała nr VII-53-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2007-11-20
Uchwała nr VII-54-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie ustalenia wzoru infoimacji o gruntach o lasach o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2007-11-20
Uchwała nr VII-55-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2007-11-20
Uchwała nr VII-56-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2007-11-20
Uchwała nr VII-57-2007 z dnia 20 listopada 2007 2007-11-20
Uchwała nr VII-58-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007r 2007-11-20
Uchwała nr VII-59-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-11-20
Uchwała nr VII-60-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania porblemów alkoholowych na rok 2008 2007-11-20
Uchwała nr VII-61-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2008 2007-11-20
Uchwała nr VII-62-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie przyjęcia rocznego planu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publiczbnego 2007-11-20
Uchwała nr VII-63-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie przekazania gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu 2007-11-20
Uchwała nr VII-64-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie sprzedaży gruntu w formie bezprzetargowejna rzecz skarbu Państwa , Generalnej Dyrekcji Dróg i AUtostrad 2007-11-20
Uchwała nr VII-65-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie sprzedaży gruntu w drodze przetargu 2007-11-20
Uchwała nr VII-66-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2007-11-20
Uchwała nr VII-67-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Jarosław dla Spółdzielni Uslug Melioracyjno Drogowych, Rolniczo Handlowych i Ochrony Środowiska 2007-11-20
Uchwała nr VII-68-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie przekazania gruntu w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców 2007-11-20
Uchwała nr VII-69-2007 z dnia 20 listopada 2007 w sprawie wezwania Sekretarza Gminy Jarosław do słożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-11-20
Uchwała nr VIII-70-2007 w sprawie wysokości opłat za skłądowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Wólce Pełkińskiej 2007-12-28
Uchwała nr VIII-71-2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komulanych 2007-12-28
Uchwała nr VIII-72-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-28
Uchwała nr VIII-73-2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-31
Uchwała nr VIII-74-2007 w sprawie wporowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-31
Uchwała nr VIII-75-2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-31
Uchwała nr VIII-76-2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie wprowdzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-31
Uchwała nr VIII-77-2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-28
Uchwała nr VIII-78-2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-28
Uchwała nr VIII-79-2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 2007-12-28
Uchwała nr VIII-80-2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2007-12-28
Uchwała nr VIII-81-2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jarosław i jednostkami samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego a Województwem Podkarpackim, dotyczącego SEKAP 2007-12-28