Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zarządzenia Wójta 2009

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 1664
Nazwa pozycji Data
1-2009 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Jarosław. 2009-01-16
2-2009 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zyżycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego OSP 2009-01-26
3-2009 w sprawie : przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej. 2009-02-25
4-5-6-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetuu na 2009 oraz układu wykonawczego budżetu na 2009r 2009-03-30
7-2009 w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Makowisku. 2009-04-17
8-2009 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 2009-05-11
9-17-2009 w sprawie zmian do budżetu na 2009 2009-05-12
18-2009 w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom z terenu gminy Jarosław na zakup podręczników 2009-06-05
19-2009 w sprawie powierzeniu stanowiska Dyrektora S.P. w Wólce Pełkińskiej 2009-06-29
20-2009 do 59-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 2009-06-29
46-2009 w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarosław 2009-12-08
55-2009 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jarosław oraz zasad ich rozliczania. 2009-12-18