Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zarządzenia Wójta 2011

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 993
Nazwa pozycji Data
1-2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich 2011-01-26
2-2011 W sprawie: ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do mieszkańców z miejscowości Surochów, na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Surochów 2011-03-03
3-2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2011-03-03
4-2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-03-03
17-2011 w sprawie szczegółowej organizacji i zasad funkcjonowania SWA na terenie gminy 2011-04-14
18-2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2011-04-21
19-2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-04-21
20-21-22-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2011-05-26
23-2011 W sprawie: ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości składającej się z budynku wolnostojącego po byłej stacji wodociągowej o pow. 145 m2 oraz części działki nr 34/8 o pow. 0,3000 ha położonej w Surochow 2011-06-03
24-2011 w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom z terenu gminy Jarosław. 2011-06-13
23-25-26-27-28-30-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2011-06-20
29-2011 W sprawie: ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego, na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Makowisko. 2011-07-15
31-2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2011-07-25
32-2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-07-25
33-2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2011-07-25
34-2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-07-25
35-36-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2011-07-28
37-2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal w świetlicach wiejskich 2011-08-16
38-39-40-41-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2011-08-26
42-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy 2011-09-01
43-44-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2011-08-31
45-2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2011-09-13
46-2011 Zarządzenie Nr Z- 46-2011 w sprawie ogłoszenia wykaz nieruchomości przezn do sprzedaży 2011-09-13
47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2011-09-13
75-2011 w sprawie regulaminu udzielania pożyczek a organizacji pozarządowych przez Gminę Jarosław 2011-11-22