Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2021

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 3326
Nazwa pozycji Data
Uchwała I-1-2021 w sprawie w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2021 rok 2021-01-25
Uchwała I-2-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2021-01-25
Uchwała I-3-2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 2021-01-25
Uchwała I-4-2021 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2021-01-25
Uchwała I-5-2021 w sprawie utworzenia rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych 2021-01-25
Uchwała II-6-2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021r. 2021-03-02
Uchwała II-7-2021 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2021-03-02
Uchwała II-8-2021 w sprawie wpraowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-02
Uchwała II-9-2021 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2021-03-02
Uchwała II-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-03-02
Uchwała II-11-2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2021-03-02
Uchwała II-12-2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2021-03-02
Uchwała II-13-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2021-03-02
Uchwała II-14-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2021-03-02
Uchwała II-15-2021 w sprawie udzielenia pomocy województwu podkarpackiemu 2021-03-02
Uchwała II-16-2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Jarosławskiemu poprzez przekazanie dokumentacji projektowej 2021-03-02
Uchwała II-17-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2021-03-02
Uchwała II-18-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-02
Uchwała II-19-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-02
Uchwała II-20-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-02
Uchwała II-21-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-02
Uchwała II-22-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-02
Uchwała III-23-2021 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jarosław do udzielenia w 2021 roku pożyczek krótkoterminowych 2021-03-29
Uchwała III-24-2021 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2021-03-29
Uchwała III-25-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-29
Uchwała III-26-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-29
Uchwała III-27-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-29
Uchwała III-28-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-29
Uchwała III-29-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-29
Uchwała III-30-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-29
Uchwała III-31-2021 w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Jarosław 2021-03-29
Uchwała III-32-2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2021-03-29
Uchwała III-33-2021 w sprawie zakupu nieruchomości w obrębie Leżachów Osada 2021-03-29
Uchwała III-34-2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2021-03-29
Uchwała III-35-2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Jarosław, położonej w obebie Tuczempy 2021-03-29
Uchwała III-36-2021 w sprawie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w rzeszowie na rzecz Gminy Jarosław 2021-03-29
Uchwała III-37-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darownizny na rzecz Gminy Jarosław 2021-03-29
Uchwała III-38-2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację Tradycyjne Podkarpacie 2021-03-29
Uchwała III-39-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wolności wyboru szczepienia na Covid-19 2021-03-29
Uchwała III-40-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji pn. Stop zagrożeniu zdrowia i życia 2021-03-29
Uchwała III-41-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Teresy Garland z dnia 3 marca 2021r. 2021-03-29
Uchwała III-42-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 listopada 2020r. osoby prawnej Szulc - Efekt Sp. z o.o. 2021-03-29
Uchwała IV-43-2021 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Surochów 2021-04-26
Uchwała IV-44-2021 w sprawie zgłoszenia sołectwa Surochów do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 2021-04-26
Uchwała IV-45-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2021-04-26
Uchwała IV-46-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2021-04-26
Uchwała IV-47-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-04-26
Uchwała IV-48-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-26
Uchwała IV-49-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-26
Uchwała IV-50-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-26
Uchwała IV-51-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-26
Uchwała IV-52-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-26
Uchwała IV-53-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-26
Uchwała IV-54-2021 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2021-04-26
Uchwała IV-55-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-26
Uchwała IV-56-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2021-04-26
Uchwała IV-57-2021 w sprawie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie na rzecz Gminy Jarosław 2021-04-26
Uchwała IV-58-2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2021-04-26
Uchwała IV-59-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2021-04-26
Uchwała V-60-2021 w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej 2021-05-28
Uchwała VI-61-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jarosław na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 2021-06-08
Uchwała VI-62-2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania 2021-06-08
Uchwała VI-63-2021 w sprawie wprowadzenia opłat za dodatkowe usługi świadczone przez Zakład Komunalny Gminy Jarosław 2021-06-08
Uchwała VI-64-2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązowania Problemów Społecznych Gminy Jarosław na lata 2021-2030 2021-06-08
Uchwała VI-65-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-08
Uchwała VI-66-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-08
Uchwała VI-67-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-08
Uchwała VI-68-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-08
Uchwała VI-69-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-08
Uchwała VI-70-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-08
Uchwała VI-71-2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2021-06-08
Uchwała VI-72-2021 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Prokuratora Rejonowego w Jarosławiu wraz z odpowiedzią na skargę 2021-06-08
Uchwała VI-73-2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Munina 2021-06-08
Uchwała VI-74-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-08
Uchwała VI-75-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-08
Uchwała VI-76-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-08
Uchwała VI-77-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-08
Uchwała VI-78-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-08
Uchwała VI-79-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-08
Uchwała VI-80-2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2021-06-08
Uchwała VI-81-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-08
Uchwała VI-82-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-08
Uchwała VII-83-2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarosław wotum zaufania 2021-06-28
Uchwała VII-84-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2021-06-28
Uchwała VII-85-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020 2021-06-28
Uchwała VII-86-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-28
Uchwała VII-87-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-28
Uchwała VII-88-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-28
Uchwała VII-89-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-28
Uchwała VII-90-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-28
Uchwała VII-91-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-28
Uchwała VII-92-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-28
Uchwała VII-93-2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2021-06-28
Uchwała VII-94-2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2021-06-28
Uchwała VII-95-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-28
Uchwała VII-96-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-28
Uchwała VII-97-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-28
Uchwała VII-98-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-28
Uchwała VII-99-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-28
Uchwała VII-100-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-28
Uchwała VII-101-2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2021-06-28
Uchwała VII-102-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-06-28
Uchwała VII-103-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr VI/72/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Prokuratora Rejonowego w Jarosławiu wraz z odpowiedzią na skargę 2021-06-28
Uchwała VII-104-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jarosław na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii 2021-06-28
Uchwała VII-105-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2021-06-28
Uchwała VIII-106-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarosław w roku szkolnym 2021/2022 2021-07-27
Uchwała VIII-107-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-27
Uchwała VIII-108-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-27
Uchwała VIII-109-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-27
Uchwała VIII-110-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-27
Uchwała VIII-111-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-27
Uchwała VIII-112-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-07-27
Uchwała VIII-113-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-07-27
Uchwała VIII-114-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-07-27
Uchwała VIII-115-2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Jarosław, położonych w obrębie Munina 2021-07-27
Uchwała VIII-116-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-07-27
Uchwała VIII-117-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-07-27
Uchwała IX-118-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarosław 2021-09-24
Uchwała IX-119-2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu poprzez przekazanie dokumentacji projektowej 2021-09-24
Uchwała IX-120-2021 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2021-09-24
Uchwała IX-121-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-24
Uchwała IX-122-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-24
Uchwała IX-123-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-24
Uchwała IX-124-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-24
Uchwała IX-125-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-24
Uchwała IX-126-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-24
Uchwała IX-127-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-24
Uchwała IX-128-2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2021-09-24
Uchwała IX-129-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-130-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-131-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-132-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-133-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2021-09-24
Uchwała IX-134-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-135-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-136-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-137-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-138-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-139-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-140-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-141-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-142-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-143-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-144-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-145-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-146-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-147-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-148-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-149-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-150-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-151-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2021-09-24
Uchwała IX-152-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-153-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-154-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-155-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-156-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-157-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-158-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-159-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała IX-160-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-09-24
Uchwała X-161-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław 2021-10-06
Uchwała XI-162-2021 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2021-11-03
Uchwała XI-163-2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2021-11-03
Uchwała XI-164-2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2022 rok 2021-11-03
Uchwała XI-165-2021 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2021-11-03
Uchwała XI-166-2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 2021-11-03
Uchwała XI-167-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 2021-11-03
Uchwała XI-168-2021 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-11-03
Uchwała XI-169-2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jarosław 2021-11-03
Uchwała XI-170-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek mienia gminnego położonych w obrębie Makowisko pod farmę fotowoltaiczną na okres 29 lat 2021-11-03
Uchwała XI-171-2021 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2021-11-03
Uchwała XI-172-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2021-11-03
Uchwała XI-173-2021 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2021-11-03
Uchwała XI-174-2021 w sprawie wyboru wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2021-11-03
Uchwała XI-175-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-176-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-177-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-178-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-179-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-180-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-181-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-182-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-183-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-184-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-185-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-186-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-187-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-188-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-189-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-190-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
Uchwała XI-191-2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2021-11-03
Uchwała XII-192-2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/170/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek mienia gminnego położonych w obrębie Makowisko 2021-11-26
Uchwała XII-193-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie części działki z mienia gminnego na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej i następnie sprzedaż w formie bezprzetargowej 2021-11-26
Uchwała XII-194-2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2021-11-26
Uchwała XII-195-2021 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/105/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Jarosław 2021-11-26
Uchwała XII-196-2021 w sprawie przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jarosław 2021-11-26
Uchwała XII-197-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jarosław 2021-11-26
Uchwała XII-198-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2022-01-19
Uchwała XII-199-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-26
Uchwała XII-200-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-26
Uchwała XII-201-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-26
Uchwała XII-202-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-26
Uchwała XII-203-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-26
Uchwała XIII-204-2021 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2021-12-16
Uchwała XIII-205-2021 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2021-12-16
Uchwała XIII-206-2021 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr II/24/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawienia i obciążania gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Jarosław 2021-12-16
Uchwała XIII-207-2021 w sprawie w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Jarosław przysługują diety 2021-12-16
Uchwała XIII-208-2021 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2021-12-16
Uchwała XIII-209-2021 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2021-12-16
Uchwała XIII-210-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w formie bezprzetargowej 2021-12-16
Uchwała XIII-211-2021 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2022 rok 2021-12-16
Uchwała XIII-212-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2021-12-16
Uchwała XIII-213-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-16
Uchwała XIII-214-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-16
Uchwała XIII-215-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-16
Uchwała XIII-216-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-16
Uchwała XIII-217-2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2021-12-16
Uchwała XIV-218-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-29
Uchwała XIV-219-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-29
Uchwała XIV-220-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-29
Uchwała XIV-221-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-29
Uchwała XIV-222-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-29
Uchwała XIV-223-2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-29
Uchwała XIV-224-2021 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 2021-12-29
Uchwała XIV-225-2021 w sprawie uznania skargi na Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Jarosław za bezzasadną 2021-12-29
Uchwała XIV-226-2021 w sprawie uznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. A. fredry w Surochowie za bezzasadną 2021-12-29
Uchwała XIV-227-2021 w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Jarosław za bezzasadną 2021-12-29
Uchwała XIV-228-2021 w sprawie uznania skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu za bezzasadną 2021-12-29