Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisja rewizyjna

Drukuj

            Komisja kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem:

·        legalności

·        gospodarności

·        rzetelności

·        celowości

oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

·        kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

·        problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu stanowiące fragment jego działalności.

·        sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki

 

Skład osobowy komisji

Liczba odwiedzin kategorii: 807

Osoby odpowiedzialne

Łucja `Stochmańska`

Stanowisko: Przewodnicząca komisji

Tel: 698-551-178

E-mail: ug@jaroslaw.pl;

WWW: www.ug.jaroslaw.pl

Józef `Boruta`

Stanowisko: zastępca przewodniczącego

E-mail: ug@jaroslaw.pl;

WWW: www.ug.jaroslaw.pl

Stanisław `Dudek`

Stanowisko: członek komisji

Tel: 511-674-299

E-mail: ug@jaroslaw.pl;

WWW: www.ug.jaroslaw.pl

Henryk `Sawa`

Stanowisko: członek komisji

E-mail: ug@jaroslaw.pl;