Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2004

Liczba odwiedzin kategorii: 1035
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I/1/2004 w sprawie zmiany zakresu wykonania programu inwestycyjnego oraz zmiany limitów wydatków na WPI na 2002-2004 2004-03-29
Uchwała nr I/2/2004 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004. 2004-03-29
Uchwała nr I/3/2004 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2004 2004-03-29
Uchwała nr I/4/2004 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Jarosław 2004-03-29
Uchwała nr I/5/2004 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 2004-03-29
Uchwała nr I/6/2004 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w DPS w Pełkiniach 2004-03-29
Uchwała nr I/7/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2004-03-29
Uchwała nr I/8/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomośxci w drodze przetargu 2004-03-29
Uchwała nr I/9/2004 w sprawie zniesienia wpółwłasności i zamiany gruntu 2004-03-29
Uchwała nr I/10/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomności w drodze bezprzetargowej 2004-03-29
Uchwała nr II/11/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium z tego tutułu Wójtowi Gminy Jarosław 2004-04-20
Uchwała nr II/12/2004 w sprawie bankowej osbługi budżetu Gminy Jarosław 2004-04-20
Uchwała nr II/13/2004 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Morawsku imienia i sztandaru 2004-04-20
Uchwała nr II/14/2004 w sprawie zmiany Statutu GOPS 2004-04-20
Uchwała nr II/15/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetagu 2004-04-20
Uchwała nr III/16/2004 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej GOPS 2004-05-21
Uchwąła nr III/17/2004 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/65/2003 z 4 grudnia 2003 w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług 2004-05-21
Uchwała nr III/18/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2004-05-21
Uchwała nr III/19/2004 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr I/3/2004 z 29 marca 2004 2004-05-21
Uchwała nr III/20/2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie budżetu Gminy Jarosław ma 2004r. 2004-05-21
Uchwała nr III/21/2004 w sprawie przyjęcia stanowiska budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 2004-05-21
Uchwała nr IV/22/2004 w sprawie wyznaczenia miejsc i warunków poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód na terenie Gminy Jarosław 2004-06-22
Uchwała nr IV/23/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004r. 2004-06-22
Uchwała nr V/24/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004 2004-07-15
Uchwała nr V/25/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004r 2004-07-15
Uchwała nr V/26/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004r 2004-07-15
Uchwała nr V/27/2004 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni orogram inwestycyjny na lata 2002-2004 z wziązku z rozsztrzygnięciem przetargu 2004-07-15
Uchwała nr V/28/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wójewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania ' Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami we wsi Leżachów Osada gm Jarosław 2004-07-15
Uchwała nr V/29/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wójewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania ' Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i pompowniami w Woli Buchowskiej, gm Jarosław 2004-07-15
Uchwała nr V/30/2004 w sprawie wykupu gruntu położonego w Jarosławiu, obręb 5 2004-07-15
Uchwała nr VI/31/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004r. 2004-08-26
Uchwała nr VI/32/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004r. 2004-08-26
Uchwała nr VI/33/2004 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2002-2004 w zwiazku z rozstrzygnieciem przetargu 2004-08-26
Uchwała nr VI/34/2004 w sprawie utworzenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Jarosław 2004-08-26
Uchwała nr VI/35/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2004-08-26
Uchwała nr VI/36/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2004-08-26
Uchwała nr Vi/37/2004 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wóka Pełkińska 2004-08-26
Uchwała nr VI/38/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2004-08-26
Uchwała nr VI/36/2004 w sprawie oświadczenia Rady Gminy o ogłoszeniu patronem Gminy Jarosław bł. O. Michała Czartoryskiego 2004-08-26
Uchwała nr VII/40/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004 2004-09-24
Uchwała nr VIII/41/2004 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2004-12-29
Uchwała nr VIII/42/2004 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 2004-12-03
Uchwała nr VIII/43/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru 2004-12-03
Uchwała nr VIII/44/2004 w sprawie zwolnień podatku od posiadania psów 2004-12-03
Uchwała nr VIII/45/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2004-12-03
Uchwała nr VIII/46/2004 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2004-12-03
Uchwała nr VIII/47/2004 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2004-12-03
Uchwała nr VIII/48/2004 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2004-12-03
Uchwąła nr VIII/49/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004 2004-12-03
Uchwała nr VIII/50/2004 w sprawie zmian do budżetu 2004-12-03
Uchwała nr VIII/51/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004 2004-12-03
Uchwała nr VIII/52/2004 2004-12-03
Uchwała nr VIII/53/2004 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2004-12-03
Uchwała nr VIII/54/2004 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów 2004-12-03
Uchwała nr VIII/55/2004 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jarosław 2004-12-03
Uchwała nr IX/56/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004 2004-12-29
Uchwała nr IX/57/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004 2004-12-29
Uchwała nr IX/58/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2004 2004-12-29
Uchwała nr IX/59/2004 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Srodowiska 2004-12-29
Uchwała nr IX/60/2004 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Jarosław podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych...... 2004-12-29
Uchwała nr IX/61/2004 w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Jarosław 2004-12-29
Uchwała nr IX/62/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku dla uczniów uczęszczających do oddziałów "O" szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 2004-12-29
Uchwała nr IX/63/2004 w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi 2004-12-29
Uchwała nr IX/64/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2004-12-29
Uchwała nr IX/65/2004 w sprawie gruntu położonego we wsi Tuczempy na poszerzenie drogi gminnej 2004-12-29
Uchwała nr IX/66/2004 w sprawie współdziałania w przygotowaniu do realizacji inwestycji 2004-12-29