Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2002

Liczba odwiedzin kategorii: 1458
Uchwały Rady Gminy z 2002r.
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I/1/2002 w sprawie budżetu na 2002r. 2002-03-22
Uchwała nr I/2/2002 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Funduszu Ochrony Środowiska 2002-03-22
Uchwała nr I/3/2002 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2002-03-22
Uchwała nr I/4/2002 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2002-03-22
Uchwała nr I/5/2002 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Jarosław na 2002r 2002-03-22
Uchwała nr I/6/2002 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo dydaktycznych w gminie Jarosław w roku 2003 2002-03-22
Uchwała nr I/7/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Surochów-Nadleśnictwo" 2002-03-22
Uchwała nr I/8/2002 w sprawie sprzedaży i zamiany nieruchomości w rodze bezprzetargowej 2002-03-22
Uchwała nr I/9/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2002-03-22
Uchwała nr I/10/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2002-03-22
Uchwała nr I/11/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2002-03-22
Uchwała nr I/12/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2002-03-22
Uchwała nr I/13/2002 w sprawie wykupu gruntu we wsi Tuczempy na poszerzenie droigi gminnej oraz wykupu gruntu pod studnię wodociągową 2002-03-22
Uchwała nr II/14/2002 w sprawie 2002-04-25
Uchwała nr III/15/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu za 2001r 2002-04-25
Uchwała nr IV/16/2002 w sprawie opinii Rady w przedmiocie podziału powiatu na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Jarosławskiego 2002-06-27
Uchwała nr IV/17/2002 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze 2002-06-27
Uchwała nr IV/18/2002 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002 2002-06-27
Uchwała nr IV/19/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2002-06-27
Uchwała nr IV/20/2002 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , Gimnazjum Integracyjne, Wólka Pełkińska 2002-06-27
Uchwała nr IV/21/2002 w sprawie zamiany nieruchomości 2002-06-27
Uchwała nr V/22/2002 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu SAPARD 2002-07-16
Uchwała nr V/23/2002 w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na realizację inwestycji : kanalizacja sanitarna.... 2002-07-16
Uchwała nr V/24/2002 w sprawie podziału Gminy Jarosław na obwody głosowania 2002-07-16
Uchwała nr V/25/2002 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr IV/18/2002 z dnia 27 czerwca 2002 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r. 2002-07-16
Uchwała nr VI/26/2002 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WOdnej, na finansowanie inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej w msc Sobiecin..... 2002-08-20
Uchwała nr VI/27/2002 w sprawie uchwały nr V/23/2002 z dnia 16 lipca 2002 w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na realizację inwestycji: kanalizacja sanitarna Zgoda Surochów, Sobiecin, Koniaczów, Makowisko - ETAP II 2002-08-20
Uchwała nr VI/28/2002 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2002-08-20
Uchwała nr VI/29/2002 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r 2002-08-20
Uchwała nr VI/30/2002 w sprawie trybu kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatktyczno-wychowawcze 2002-08-20
Uchwała nr VI/31/2002 w sprawie wyznaczenia miejsc i warunków poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód na terenie gminy Jarosław 2002-08-20
Uchwała nr VI/32/2002 w sprawie zamiany nieruchomości 2002-08-20
Uchwała nr VI/33/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2002-08-20
Uchwała nr VI/34/2002 w sprawie wykupu gruntu we wsi Munina na poszerzenie drogi gminnej 2002-08-20
Uchwała nr VI/35/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2002-08-20
Uchwała nr VI/36/2002 w sprawie dodatku dla Wójta Gminy Jarosław 2002-08-20
Uchwała nr VII/37/2002 w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego 2002-09-11
Uchwała nr VII/38/2002 w sprawie finansowania wieloletniego planu inwestycyjnego 2002-09-11
Uchwała nr VII/39/2002 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr VI/28/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r 2002-09-11
Uchwała nr VII/40/2002 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r. 2002-09-11
Uchwała nr VII/41/2002 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r. 2002-09-11
Uchwała nr VII/42/2002 w sprawie nadania sztandaru w szkole w Wólce Pełkińskiej 2002-09-11
Uchwała nr VII/43/2002 w sprawie wykupu gruntu we wsi Munina na poszerzenie drogi gminnej 2002-09-11
Uchwała nr VIII/44/2002 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r 2002-10-08
Uchwała nr VIII/45/2002 w sprawie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Jarosław w okresie pazdziernik 1998- pazdziernik 2002 2002-10-08
Uchwała nr VIII/46/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2002-10-08
Uchwała nr VIII/47/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2002-10-08
Uchwałanr VIII/48/2002 w sprawie wykupu gruntu pod przepompownię ścieków 2002-10-08
Uchwała nr VIII/49/2002 w sprawie wykupu gruntu we wsi Munina pod drogę gminną 2002-10-08
Uchwała nr IX/50/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 2002-10-19
Uchwała nr IX/51/20002 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady 2002-10-19
Uchwała nr IX/52/2002 w sprawie Statutu Gminy Jarosław 2002-11-19
Uchwała nr X/53/2002 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2002-12-09
Uchwała nr X/54/2002 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2002-12-09
Uchwała nr X/55/2002 w sprawie stawek podatku od posiadania psów 2002-12-09
Uchwała nr X/56/2002 w sprawie zwolnien z podatku od posiadania psów 2002-12-09
Uchwała nr X/57/2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 2002-12-09
Uchwała nr X/58/2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 2002-12-09
Uchwała nr X/59/2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 2005-09-12
Uchwała nr X/60/2002 w sprawie inkasa podatków rolnego i od nieruchomości 2005-12-09
Uchwała nr X/61/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2002-12-09
Uchwała nr X/62/2002 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2002 2002-12-09
Uchwała nr X/63/2002 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r. 2002-12-09
Uchwała nr XI/64/2002 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2002-12-13
Uchwała nr XI/65/2002 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2002r 2002-12-13