Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zarządzenia Wójta 2003

Liczba odwiedzin kategorii: 1771

Zarządzenia Wójta Gminy Jarosław na 2003 rok

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za artykuły biurowo-pismienne dla pracowników 2003-01-07
Zarządzenie w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z zakładowego funduszu nagród 2003-01-07
Zarzadzenie w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za artykuły biurowo-pismienne dla pracowników bibliotek 2003-01-07
Zarządzenie nr 4a/2003 w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Jarosław. oraz nr 4/2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczysiela mianowanego 2003-03-14
Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej 2003-03-14
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budzetu na 2003 rok 2003-03-31
Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003 rok 2003-04-08
Zarządzenie w sprawie prognozy spłaty długu 2003-04-10
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 rok 2003-04-10
Zarządzenie w sprawie układy wukonawczego budżetu na 2003r 2003-04-22
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2003 z dnia 8 kwietnia w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003, oraz 11a/2003 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum 2003-04-24
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 rok 2003-06-27
Zarządzenie nr 14/2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego 2003-07-07
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Jarosław 2003-07-01
Zarządzenie nr 15/2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego 2003-07-15
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 rok 2003-07-09
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Makowisku i Surochowie 2003-07-14
Zarządzenie nr 19/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego 2003-07-23
Zarzadzenie nr 20/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 2003-08-11
Zarządzenie nr 21/2003 w sprawie powołania Komisji Pretargowej 2003-08-11
Zarządzenie nr 22/2003 w sprawie zmian do budżetu na 2003 2002-09-17
Zarządzenie nr 23/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 2003-09-30
Zarządzenie nr 24/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 2003-09-30
Zarządzenie nr 25/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 2003-09-30
Zarządzenie nr 26/2003 w sprawie udziału w Wojewódzkim reningu Systemu Wykrywania i Alarmowania, zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jarosław 2003-10-16
Zarządzenie nr 27/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 2003-11-12
Zarządzenia nr 28/2003 i 28a/2003 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych, oraz w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 2003-11-25
Zarządzenie nr 29/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2003-12-31
Zarządzenie nr 30/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 2003-12-31
Zarządzenie nr 31/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2003 2003-12-31
Zarządzenie nr 32/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 2003-12-31
Zarządzenie nr 33/2003 w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędze Gminy Jarosłąw 2003-12-31
Zarządzenie nr 34/2003 w sprawie obowiazywania instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Jarosław 2003-12-31
Zarządzenie nr 35/2003 w sprawie obowiązywania instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Gminy Jarosław 2003-12-31
Zarządzenie nr 36-2003 w sprawie obowiazywania zasad kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Jarosław 2003-12-31
Zarządzenie nr 37/2003 w sprawie zakłądowego planu kont w Urzędze Gminy Jarosław 2003-12-31