Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zarządzenia Wójta 2005

Liczba odwiedzin kategorii: 1773
Nazwa pozycji Data
Zarządzenie nr 1-2005 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za artukuły biurowo-pismienne dla pracowników Urzędu Gminy 2005-01-07
Zarządzenie nr 2-2005 w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z zakładowego funduszu nagród 2005-01-10
Zarządzenie nr 3-2005, Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jarosław w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Gminy Jarosław 2005-02-14
Zarządzenie nr 4-2005 w sprawie szkolenia obronnego----------------------Zarządzenie nr 4a-2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2005-02-22
Zarządzenie nr 5-2005 w sprawie prognozy spłaty długu 2005-04-06
Zarządzenie nr 6-2005 w sprawie obniżenia wysokości wymiaru godzin dydaktycznych doradcy metodycznego 2005-04-06
Zarządzenie nr 7-2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2005 rok 2005-04-07
Zarządzenie nr 8-2005 2005-04-19
Zarządzenie nr 9-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-04-19
Zarządzenie nr 10-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-06-24
Zarządzenie Nr 11-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-06-29
Zarządzenie nr 12-2005 w sprawie wprowwadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-06-30
Zarządzenie nr 13-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-06-30
Zarządzenie nr 14-2005 2005-06-30
Zarządzenie nr 15-2005 2005-06-30
Zarządzenie nr 16-2005 2005-06-30
Zarządzenie nr 17-2005 w sprawie powołania Komisji Przetagrowej 2005-08-02
Zarządzenie nr 18-2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego 2005-08-02
Zarządzenie nr 19-2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego 2005-08-02
Zarządzenie nr 20-2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego 2005-08-02
Zarządzenie nr 21-2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego 2005-08-02
Zarządzenie nr 22-2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego 2005-08-02
Zarządzenie nr 23-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2003-08-29
Zarządzenie nr 24-2005 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji WYborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP 2005-08-31
Zarządzenie nr 25-2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2005-09-05
Zarządzenie nr 26-2005 2005-09-08
Zarządzenie nr 27-2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 2005-09-13
Zarządzenie nr 28-2005 w sprawie powołania Komosji Przetargowej 2005-09-19
Zarządzenie nr 29 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne snatowiska w Urzędzie Gminy Jarosław ____oraz ___Zarządzenie nr 29a-2005 w sprawie wprowadzenia Systemu Zatrudniania na stanowiska Urzędnicze 2005-09-22
Zarządzenie nr 31-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005_____oraz____ Nr 31a-2005 w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług w Urzędzie Gminy Jarosław 2005-09-30
Zarządzenie nr 32-2005 w sprawie udziały w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania 2005-10-04
Zarządzenie nr 33-2005 w sprawie szczegółowej organizacji i zasad funkcjonowania SWA na terenie gminy 2005-10-06
Zarządzenie nr 34-2005 w sprawie szczegółowej organizacji i zasad funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie Gminy 2005-10-10
Zarządzenie nr 35-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-10-18
Zarządzenie nr 36-2005 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opisnii o możliwości spłaty pożyczki 2005-10-20
Zarządzenie nr 37-2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2005-10-24
Zarządzenie nr 38-2005 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2005-10-27
Zarządzenie nr 39-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2005-11-30
Zarządzenie nr 40-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-12-05
Zarządzenie nr 41-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-12-05
Zarządzenie nr 42-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-12-14
Zarządzenie nr 43-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-12-20
Zarządzenie nr 44-2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-12-20
Zarządzenie nr 45-2005 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Jarosław 2005-12-22
Zarządzenie nr 46-2005 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia odbioru Modernizacji Stacji Uzdatniania 2005-12-23
Zarządzenie nr 47-2005 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu konsultacyjnego ds współprazy z organizacjami pozarządowymi 2005-12-23