Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2008

Liczba odwiedzin kategorii: 1810
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I-1-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2008 2008-03-11
Uchwała nr I-2-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwym 2008-03-11
Uchwała nr I-3-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie przystąpienia do przygotowania dokumentacji do nadania nazw ulic i numerów porządkowych nieruchomości w niejscowościach Munina i Tuczempy 2008-03-11
Uchwała nr I-4-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze pretargu 2008-03-11
Uchwała nr I-5-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2008-03-11
Uchwała nr I-6-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej. 2008-03-11
Uchwała nr I-7-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2008-03-11
Uchwała nr I-8-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2008-03-11
Uchwała nr I-9-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2008-03-11
Uchwała nr I-10-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2008-03-11
Uchwała nr I-11-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie sprzedaży gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa , Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 2008-03-11
Uchwała nr I-12-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wólka Pełkińska pod rozbudowę szkoły 2008-03-11
Uchwała nr I-13-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie nabycia mienia komunalnego 2008-03-11
Uchwała nr I-14-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie gruntu położonego we wsi Munina pod rozbudowę szkoły 2008-03-11
Uchwała nr I-15-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie odmowy przyjęcia własności działek na rzecz Gminy Jarosław 2008-03-11
Uchwała nr I-16-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie odmowy przyjęcia własności działki na rzecz Gminy Jarosław. 2008-03-11
Uchwała nr I-17-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie zasad i trybu umorzenia kosztów upomnień stanowiących dochód budżetu gminy 2008-03-11
Uchwała nr I-18a-2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie rozpatrzenia prawidłowości decyzji Wójta Gminy w przedmiocie wyboru sołtysa wsi Leżachów-Osada oraz Uchwała nr II/18/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie udzieleni 2008-03-11
Uchwała nr II-19-2008 z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2008-04-18
Uchwała nr II-20-2008 z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 2008-04-18
Uchwała nr II-21-2008 z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 2008-04-18
Uchwała nr II-22-2008 z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 2008-04-18
Uchwała nr II-23-2008 z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Jarosław oraz zasad warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Jarosław 2008-04-18
Uchwała nr II-24-2008 z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Munina pod rozbudowę szkoły 2008-04-18
Uchwała nr II-25-2008 z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wólka Pełkińska pod rozbudowę szkoły 2008-04-18
Uchwała nr II-26-2008 z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie przystąpienia Gminy Jarosław do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-04-18
Uchwała nr III-27-2008 z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2008-06-17
Uchwała nr III-28-2008 z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie przystąpienia do Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2008-06-17
Uchwała nr III-29-2008 z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie udzielenia samorządowi Województwa Podkarpackiego pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zakłądu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu 2008-06-17
Uchwała nr III-30-2008 z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej 2008-06-17
Uchwała nr III-31-2008 z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 2008-06-17
Uchwała nr III-32-2008 z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 2008-06-17
Uchwała nr III-33-2008 z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 2008-06-18
Uchwała nr III-34-2008 z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2008-06-17
Uchwała nr III-35-2008 z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2008-06-17
Uchwała nr III-36-2008 z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2008-06-17
Uchwała nr III-37-2008 z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jarosław 2008-06-17
Uchwała nr III-37-2008 z dnia 17 czerwca 2008 2008-06-17
Uchwała nr IV-39-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2008-08-29
Uchwała nr IV-40-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2008-08-29
Uchwała nr IV-41-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2008-08-29
Uchwała nr IV-42-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2008-08-29
Uchwała nr IV-43-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania Remont nawierzchni dróg na terenie Gminy Jarosław 2008-08-29
Uchwała nr IV-44-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jarosław na lata 2008-2013 2008-08-29
Uchwała nr IV-45-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie odmowy przyjęcia własności działki na rzecz Gminy Jarosław 2008-12-19
Uchwała nr IV-46-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie ustalenia rodzzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2008-08-29
Uchwała nr IV-47-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP Gminy Jarosław Obszar Północ 2008-08-29
Uchwała nr IV-48-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Gminy Jarosław Obszar Południe 2008-08-29
Uchwała nr IV-49-2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej , oraz V-49a-2009 w sprawie zmiany Regulaminu udzilenaia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Jarosław 2008-08-29
Uchwała nr V-50-2008 z dnia 24 października 2008 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pod nazwą Rozwój Infrastruktury Oświatowej Gminy Jarosław na lata 2008-2010 2008-10-24
Uchwała nr V-51-2008 z dnia 24 pazdziernika 2008 w sprawie finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą Rowzój Infrastuktury Oświatowej Gminy Jarosław na lata 2008-2010, przyjętgeo uchwałą nr V/50/2008 Rady Gminy Jarosław 2008-10-24
Uchwałynr V-52-2008 do V-55-2008 z dnia 24 pazdziernika 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 2008-10-24
Uchwała nr V-57-2008 z dnia 24.10.2008 w sprawie Planu Odbudowy Miejscowości Munina na lata 2008-2015 2008-10-24
Uchwała nr V-58-2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2008-10-24
Uchwała nr V-59-2008 z dnia 24 pazdziernika 2008 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jarosław 2008-10-24
Uchwała nr V-60-2008 z dnia 24 pazdziernika 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezpzetargowej 2008-10-24
Uchwała nr V-61-2008 z dnia 24 pazdziernika 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2008-10-24
Uchwała nr V-62-2008 z dnia 24 pazdziernika 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2008-10-24
Uchwała nr V-63-2008 z dnia 24 pazdziernika 2008 w sprawie stanowiska dotyczącegoprzebiegu autostrady A4 na odcinku od Przeworska do Korczowej 2008-10-24
Uchwała nr VI-64-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2009 2008-11-18
Uchwała nr VI-65-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2009 2008-11-18
Uchwała nr VI-66-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009r 2008-11-18
Uchwała nr VI-67-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2008-11-18
Uchwała nr VI-68-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2008-11-18
Uchwała nr VI-69-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok 2008-11-18
Uchwała nr VI-70-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozrządowymi oraz innymi podmiotami prowdzącymi działalność pożytku publicznego 2008-11-18
Uchwała nr VI-71-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009 2008-11-18
Uchwała nr VI-72-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprqwie wieloletniego Programu Inwestycyjnego pod nazwa Rozwoj Insfrastruktury Drogowej Gminy Jarosław na lata 2008-2010 2008-11-18
Uchwała nr VI-73-2008 z dnia 18 listopada 2008 w s prawie finansowania Wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwa Rozwoj Infrastruktury.... przyjetego uchwałą nr VI/72/2008 Rady Gminy Jarosław 2008-11-18
Uchwała nr VI-74-2008 do VI-76-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 2008-11-18
Uchwała nr VI-77-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie upoważnienia do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych 2008-11-18
Uchwała nr VI-78-2008 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie uzupełnienia skłądu osobowego Komisji Infrastruktury technicznej i rolnictwa 2008-11-18
Uchwała nr VII-79-2008 z dnia 24 listopada 2008 w sprawie przystąpienia Gminy Jarosław do Lokalnej Grupy Działania pn. Stowarzyszenie Kraina Sanu 2008-11-24
Uchwała VII-80-2008 z dnia 24 listopada 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 2008-11-24
Uchwała nr VII-81-2008 z dnia 24 listopada 2008 w sprawie zamiany nieruchomości 2008-11-24
Uchwała nr VII-82-2008 z dnia 24 listopada 2008 w sprawie sprzedaży nieruchomosci w drodze przetargu 2008-11-24
Uchwała nr VIII-83-2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie wysokości opłat za skłądowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Wólce Pełkińskiej 2008-12-30
Uchwała nr VIII-84-2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia poprzez likwidację oddziału dla przewlekle chorych w COM Jarosław 2008-12-30
Uchwała nr VIII-85-2008 do VIII-88-2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 2008-12-30