Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2012

Liczba odwiedzin kategorii: 1796
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I-1-2012 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2012 2012-01-30
Uchwała Nr I-2-2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2012-01-30
Uchwała Nr I-3-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2012-01-30
Uchwała Nr I-4-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2012-01-30
Uchwała Nr I-5-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2012-01-30
Uchwała Nr I-6-2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2012-01-30
Uchwała Nr I-7-2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 2012-01-30
Uchwała Nr I-8-2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku 2012-01-30
Uchwała Nr II-9-2012 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2012-03-06
Uchwała Nr II-10-2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Surochowie 2012-03-06
Uchwała Nr II-11-2012 w sprawie skargi Wojewody Podkarpackiego na Uchwałę Rady Gminy Jarosław Nr VII/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 w spraiw uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2012-03-06
Uchwała Nr II-12-2012 w sprawie skargi Wojewody Podkarpackiego na Uchwałę Rady Gminy Jarosław Nr VII/99/2011 z dnia 29 grudnia 2011 w spraiw uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2012-03-06
Uchwała Nr II-13-2012 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 2012-03-06
Uchwała Nr II-14-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-03-06
Uchwała Nr II-15-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-03-06
Uchwała Nr II-16-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-03-06
Uchwała Nr II-17-2012 w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Jarosław nr I/2/202 z dniac 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2012-03-06
Uchwała Nr III-18-2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Jarosław przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 2012-04-24
Uchwała Nr III-19-2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Jarosław przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 2012-04-24
Uchwała Nr III-20-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-04-24
Uchwała Nr III-21-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-04-24
Uchwała Nr III-22-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-04-24
Uchwała Nr III-23-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-04-24
Uchwała Nr III-24-2012 w sprawie zmiany uchwały o wysokości diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych 2012-04-24
Uchwała Nr III-25-2012 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wólka Pełkińska pod budowę chodnika dla pieszych. 2012-04-24
Uchwała Nr III-26-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2012-04-24
Uchwała Nr III-27-2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Jarosław. 2012-04-24
Uchwała Nr III-28-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2012-04-24
Uchwała Nr III-29-2012 w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jarosław oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2012-04-24
Uchwała Nr IV-30-2012 w sprawie 2012-06-22
Uchwała Nr IV-31-2012 w sprawie zatwierdzenia finansowego gminy za rok 2011 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu 2012-06-22
Uchwała Nr IV-32-2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2011. 2012-06-22
Uchwała Nr IV-33-2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe -Etap I 2012-06-22
Uchwała Nr IV-34-2012 w sprawie nadania tytułu „zasłużony dla Gminy Jarosław” 2012-06-22
Uchwała Nr IV-35-2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu. 2012-06-22
Uchwała Nr IV-36-2012 w sprawie podziału Gminy Jarosław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2012-06-22
Uchwała Nr IV-37-2012 w sprawie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym. 2012-06-22
Uchwała Nr IV-38-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-06-22
Uchwała Nr IV-39-2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2012-06-22
Uchwała Nr IV-40-2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służeności drogowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Jarosław 2012-06-22
Uchwała Nr V-41-2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ. 2012-08-08
Uchwała Nr V-42-2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2012-08-08
Uchwała Nr V-43-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2012-08-08
Uchwała Nr V-44-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-08-08
Uchwała Nr V-45-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-08-08
Uchwała Nr V-46-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-08-08
Uchwała Nr V-47-2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2012-08-08
Uchwała nr VI-48-2012 w sprawie w sprawie podziału gminy Jarosław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-08-31
Uchwała Nr VI-49-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2012-08-31
Uchwała Nr VI-50-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2012-08-31
Uchwała Nr VI-51-2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego 2012-08-31
Uchwała Nr VI-52-2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2012-08-31
Uchwała Nr VI-53-2012 w sprawie przystąpienia Gminy Jarosław do projektu pt: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Jarosław w ramach priorytetu IX POKL Działania nr 9.1 Poddziałania nr 9.1.2 2012-08-31
Uchwała Nr VI-54-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-08-31
Uchwała Nr VI-55-2012 w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Jarosław nr V/46/2012 Rady Gminy Jarosław z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-08-31
Uchwała Nr VI-56-2012 w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Jarosław nr V/47/2012 z 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosł 2012-08-31
Uchwała Nr VI-57-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-08-31
Uchwała Nr VI-58-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-08-31
Uchwała Nr VI-59-2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2012-08-31
Uchwała Nr VI-60-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-08-31
Uchwała Nr VII-61-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-10-10
Uchwała Nr VII-62-2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2013-10-10
Uchwała Nr VII-63-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2013-10-10
Uchwała Nr VII-64-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2013-10-10
Uchwała Nr VII-65-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2013-10-10
Uchwała Nr VII-66-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-10-10
Uchwała Nr VII-67-2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2013-10-10
Uchwała Nr VII-68-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2013-10-10
Uchwała Nr VII-69-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2013-10-10
Uchwała Nr VII-70-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2012-10-10
Uchwała Nr VII-71-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2012-10-10
Uchwała Nr VII-72-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2013-10-10
Uchwała Nr VII-73-2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego 2012-10-10
Uchwała Nr VII-74-2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dierżawy nieruchomości mienia gminnego 2012-10-10
Uchwała Nr VII-75-2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dierżawy nieruchomości mienia gminnego 2012-10-10
Uchwała Nr VII-76-2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego 2012-10-10
Uchwała VIII-77-2012 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 2012-11-21
Uchwała nr VIII-78-2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013r 2012-11-21
Uchwała nr VIII-79-2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2012-11-21
Uchwała nr VIII-80-2012 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Jarosław w ramach pomocy de minimis 2012-11-21
Uchwała nr VIII-81-2012 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 2012-11-21
Uchwała VIII-82-2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2012-11-21
Uchwała Nr VIII-83-2012 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług. 2012-11-21
Uchwała VIII-84-2012 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2012-11-21
Uchwała VIII-85-2012 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013r. 2012-11-21
Uchwała Nr VIII-86-2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 2012-11-21
Uchwała Nr VIII-87-2012 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław 2012-11-21
Uchwała Nr VIII-88-2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomościach będących własnością Gminy Jarosław 2012-11-21
Uchwała Nr VIII-89-2012 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań zagospodaraowania przestrzennego Gminy Jarosław 2012-11-21
Uchwała Nr VIII-90-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-11-21
Uchwała Nr VIII-91-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-11-21
Uchwała Nr VIII-92-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-11-21
Uchwała Nr IX-93-2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2012-12-28
Uchwała Nr IX-94-2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-28
Uchwała Nr IX-95-2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 2012-12-28
Uchwała Nr IX-96-2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-28
Uchwała Nr IX-97 - 2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-12-28
Uchwała Nr IX-98-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-12-28
Uchwała Nr IX-99-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-12-28
Uchwała Nr IX-100-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-12-28
Uchwała Nr IX-101-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-12-28
Uchwała Nr IX-102-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-12-28
Uchwała Nr IX-103-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok 2012-12-28
Uchwała Nr IX-104-2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2012-12-28
Uchwała Nr IX-105-2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 2012-12-28
Uchwała Nr IX-106-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2012-12-28