Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2014

Liczba odwiedzin kategorii: 1515
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I-1-2014 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2014 r. 2014-01-27
Uchwała I-2-2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2014-01-27
Uchwała I-3-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2014-01-27
Uchwała Nr I-4-2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomościach będących własnością Gminy Jarosław 2014-01-27
Uchwała Nr I-5-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego 2014-01-27
Uchwała Nr i-6-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie niruchomości mienia gminnego 2014-01-27
Uchwała Nr I-7-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2014-01-27
Uchwała Nr I-8-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2014-01-27
Uchwała Nr I-9-2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2014-01-27
Uchwała Nr II-10-2014 w sprawie zgłoszenia sołectwa Morawsko do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 2014-03-06
Uchwała Nr II-11-2014 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław na lata 2013-2032” 2014-03-06
Uchwała Nr II-12-2014 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2014-03-06
Uchwała Nr II-13-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku 2014-03-06
Uchwała Nr II-14-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-03-06
Uchwała Nr II-15-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-03-06
Uchwała Nr II-16-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-03-06
Uchwała Nr II-17-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2014-03-06
Uchwała Nr II-18-2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomościach będących własnością Gminy Jarosław 2014-03-06
Uchwała Nr II-19-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze pzretargu 2014-03-06
Uchwała Nr II-20-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze pzretargu 2014-03-06
Uchwała Nr II-21-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-03-06
Uchwała Nr II-22-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-03-06
Uchwała Nr II-23-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-03-06
Uchwała Nr II-24-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-03-06
Uchwała Nr II-25-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-03-06
Uchwała Nr III-26-2014 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Morawsko 2014-04-29
Uchwała Nr III-27-2014 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego 2014-04-29
Uchwała Nr III-28-2014 w sprawie zwolnienia Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław z wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych 2014-04-29
Uchwała Nr III-29-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-04-29
Uchwała Nr III-30-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-04-29
Uchwała Nr III-31-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-32-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-33-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-34-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-35-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-36-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-37-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-38-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-39-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-40-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-41-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-42-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-43-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-04-29
Uchwała Nr III-44-2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości 2014-04-29
Uchwała Nr III-45-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2014-04-29
Uchwała Nr III-46-2014 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków 2014-04-29
Uchwała Nr III-47-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-04-29
Uchwała Nr III-48-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-04-29
Uchwała Nr IV-49-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów w części woj. podkarpackiego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-50-2014 w sprawie zmiany uchwały o wysokości diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych 2014-05-21
Uchwała Nr IV-51-2014 w sprawie przejęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania w ograniczonym zakresie odcinkiem drogi krajowej na terenie Gminy Jarosław 2014-05-21
Uchwała Nr IV-52-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-53-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-54-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-55-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-56-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-57-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2014-05-21
Uchwała Nr IV-58-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-59-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-60-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-61-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-62-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-63-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-64-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-65-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-66-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-67-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-68-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-69-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr IV-70-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-05-21
Uchwała Nr V-71-2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2014-06-26
Uchwała Nr V-72-2014 w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013 2014-06-26
Uchwała Nr V-73-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-06-26
Uchwała Nr V-74-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-06-26
Uchwała Nr V-75-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-06-26
Uchwała Nr V-76-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-06-26
Uchwała Nr V-77-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-06-26
Uchwała Nr V-78-2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosłąw nr I/2/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy fifnansowej Gminy Jarosław 2014-06-26
Uchwała Nr V-79-2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jarosław 2014-06-26
Uchwała Nr V-80-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-06-26
Uchwała Nr V-81-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-06-26
Uchwała Nr V-82-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-06-26
Uchwała Nr V-83-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-06-26
Uchwała Nr V-84-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-06-26
Uchwała Nr V-85-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-06-26
Uchwała Nr V-86-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego 2014-06-26
Uchwała Nr V-87-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-06-26
Uchwała Nr VI-88-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-08-29
Uchwała Nr VI-88-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-08-29
Uchwała Nr VI-89-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-08-29
Uchwała Nr VI-90-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-08-29
Uchwała Nr VI-91-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-08-29
Uchwała Nr VI-92-2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2014-08-29
Uchwała Nr VI-93-2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUROCHÓW 1 - Etap I 2014-08-29
Uchwała Nr VI-94-2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospod 2014-08-29
Uchwała Nr VI-95-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-96-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-97-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-98-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-99-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-100-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-101-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-102-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-103-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-104-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-105-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-106-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-107-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy na nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-108-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-109-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-110-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-111-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-112-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-113-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-114-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy na nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-115-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-116-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-117-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-118-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-119-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-120-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-121-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-122-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy na nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-123-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy na nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-124-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy na nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-125-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-126-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy na nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-127-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-128-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VI-129-2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2014-08-29
Uchwała Nr VII-130-2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUROCHÓW 1 - Etap I 2014-10-16
Uchwała Nr VII-131-2014 w sprawie ustalenia wysokości oppłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2014-10-16
Uchwała Nr VII-132-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2014-10-16
Uchwała Nr VII-133-2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Jarosław 2014-10-16
Uchwała Nr VII-134-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2014-10-16
Uchwała Nr VII-135-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-10-16
Uchwała Nr VII-136-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-10-16
Uchwała Nr VIII-137-2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-138-2014 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-139-2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-140-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Jarosław w ramach pomocy de minimis 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-141-2014 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-142-2014 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-143-2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-144-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-145-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-146-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-147-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-148-2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-149-2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2014 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-150-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-11-12
Uchwała Nr VIII-151-2014 w sprawie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarosław i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Jarosław 2014-11-12
Uchwała Nr IX-152-2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Jarosławiu 2014-11-28
Uchwała Nr IX-153-2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Jarosławiu 2014-11-28
Uchwała Nr IX-154-2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jarosław 2014-11-28
Uchwała Nr X-155-2014 w sprawie powołania komisji rewizyjnej 2014-12-02
Uchwała Nr X-156-2014 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Jarosław 2014-12-02
Uchwała Nr X-157-2014 w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2014-12-02
Uchwała Nr X-158-2014 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2014-12-02
Uchwała Nr X-159-2014 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Jarosław 2014-12-02
Uchwała Nr X-160-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-12-02
Uchwała Nr X-161-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-12-02
Uchwała Nr X-162-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-12-02
Uchwała Nr X-163-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2014-12-02
Uchwała Nr XI-164-2014 w sprawie zmiany uchwały Nr X/159/2014 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Jarosław 2014-12-30
Uchwała Nr XI-165-2014 w sprawie zmiany współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-12-30
Uchwała Nr XI-166-2014 w sprawie wykupu nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Pełkinie 2014-12-30
Uchwała Nr XI-167-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-12-30
Uchwała Nr XI-168-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-12-30
Uchwała Nr XI-169-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-12-30
Uchwała Nr XI-170-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-12-30
Uchwała Nr XI-171-2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok 2014-12-30
Uchwała Nr XI-172-2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2014-12-30