Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2015

Liczba odwiedzin kategorii: 1604
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I-1-2015 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2015 r. 2015-01-22
Uchwała nr I-2-2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2015-01-22
Uchwała nr I-3-2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Jarosław 2015-01-22
Uchwała nr I-4-2015 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2015-01-22
Uchwała nr I-5-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-01-22
Uchwała nr I-6-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-01-22
Uchwała nr I-7-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-01-22
Uchwała nr II-8-2015 w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław 2015-03-25
Uchwała nr II-9-2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarosław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, nadania im numerów i nazw oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2015-03-25
Uchwała nr II-10-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-03-25
Uchwała nr II-11-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-03-25
Uchwała nr II-12-2015 w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-03-25
Uchwała nr II-13-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-03-25
Uchwała nr II-14-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2015-03-25
Uchwała nr II-15-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2015-03-25
Uchwała nr II-16-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-03-25
Uchwała nr II-17-2015 w sprawie wykupu nieruchomości położonej we wsi Pełkinie 2015-03-25
Uchwała nr II-182015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-03-25
Uchwała nr III-19-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-04-18
Uchwała nr III-20-2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2015 z dnia 28.01.2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2015-04-18
Uchwała nr III-21-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-04-18
Uchwała nr III-22-2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 2015-04-18
Uchwała nr III-23-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą 2015-04-18
Uchwała nr III-24-2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej starostwu powiatowemu w Jarosławiu 2015-04-18
Uchwała nr III-25-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-04-18
Uchwała nr IV-26-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2015-06-16
Uchwała nr IV-27-2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 104 2015-06-16
Uchwała nr IV-28-2015 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 2015-06-16
Uchwała nr IV-29-2015 w sprawie Regulaminu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2015-06-16
Uchwała nr IV-30-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-06-16
Uchwała nr IV-31-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-06-16
Uchwała nr IV-32-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-06-16
Uchwała nr IV-33-2015 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Jarosław 2015-06-16
Uchwała nr IV-34-2015 w sprawie wysokości diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych 2015-06-16
Uchwała nr IV-35-2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu 2015-06-16
Uchwała nr IV-36-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-06-16
Uchwała nr IV-37-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-06-16
Uchwała nr IV-38-2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Jarosław 2015-06-16
Uchwała nr IV-39-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-06-16
Uchwała nr IV-40-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-06-16
Uchwała nr IV-41-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-06-16
Uchwała nr IV-42-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy na nieruchomości mienia gminnego 2015-06-16
Uchwała nr IV-43-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-06-16
Uchwała nr IV-44-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-06-16
Uchwała nr IV-45-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-06-16
Uchwała nr IV-46-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-06-16
Uchwała nr IV-47-2015 w sprawie odmowy przyjęcia własności działki na rzecz Gminy Jarosław 2015-06-16
Uchwała nr IV-48-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy na nieruchomości mienia gminnego 2015-06-16
Uchwała nr IV-49-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-06-16
Uchwała nr IV-50-2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2015-06-16
Uchwała nr V-51-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-08-07
Uchwała nr V-52-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-08-07
Uchwała nr V-53-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-08-07
Uchwała nr V-54-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-08-07
Uchwała nr V-55-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-08-07
Uchwała nr V-56-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-08-07
Uchwała nr V-57-2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2015 z dnia 28.01.2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2015-08-07
Uchwała nr V-58-2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomościach będących własnością Gminy Jarosław 2015-08-07
Uchwała nr V-59-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-08-07
Uchwała nr V-60-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-08-07
Uchwała nr V-61-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-08-07
Uchwała nr V-62-2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Jarosław 2015-08-07
Uchwała nr V-63-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-08-07
Uchwała nr V-64-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-08-07
Uchwała nr V-65-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-08-07
Uchwała nr V-66-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-08-07
Uchwała nr V-67-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-08-07
Uchwała nr V-68-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2015-08-07
Uchwała nr V-69-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2015-08-07
Uchwała nr V-70-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2015-08-07
Uchwała nr V-71-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2015-08-07
Uchwała nr V-72-2015 w sprawie zamiany nieruchomości 2015-08-07
Uchwała nr V-73-2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019 2015-08-07
Uchwała nr V-74-2015 w sprawie przyjęcia Apelu Rady Gminy Jarosław w sprawie projektu ustawy 2015-08-07
Uchwała nr V-75-2015 w sprawie zmiany planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy Jarosław 2015-08-07
Uchwała nr VI-76-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-09-28
Uchwała nr VI-77-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-09-28
Uchwała nr VI-78-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-09-28
Uchwała nr VI-79-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-09-28
Uchwała nr VI-80-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-09-28
Uchwała nr VI-81-2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2015-09-28
Uchwała nr VI-82-2015 w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław 2015-09-28
Uchwała nr VI-83-2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2015-09-28
Uchwała nr VI-84-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-09-28
Uchwała nr VI-85-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-09-28
Uchwała nr VI-86-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-09-28
Uchwała nr VI-87-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-09-28
Uchwała nr VI-88-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-09-28
Uchwała nr VI-89-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-09-28
Uchwała nr VI-90-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-09-28
Uchwała nr VI-91-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-09-28
Uchwała nr VI-91-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy na nieruchomości mienia gminnego 2015-09-28
Uchwała nr VI-93-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-09-28
Uchwała nr VI-94-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-09-28
Uchwała nr VI-95-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-09-28
Uchwała nr VI-96-2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2015-09-28
Uchwała nr VI-97-2015 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2015-09-28
Uchwała nr VII-98-2015 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2015-11-20
Uchwała nr VII-99-2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2015-11-20
Uchwała nr VII-100-2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/42/2001 w sprawie stawek dziennych opłaty targowej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobu jej poboru 2015-11-20
Uchwała nr VII-101-2015 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny 2015-11-20
Uchwała nr VII-102-2015 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny 2015-11-20
Uchwała nr VII-103-2015 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 2015-11-20
Uchwała nr VII-104-2015 w sprawie wzoru informacji o gruntach o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2015-11-20
Uchwała nr VII-105-2015 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych 2015-11-20
Uchwała nr VII-106-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2015-11-20
Uchwała nr VII-107-2015 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2015-11-20
Uchwała nr VII-108-2015 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-11-20
Uchwała nr VII-109-2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2015-11-20
Uchwała nr VII-110-2015 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 2015-11-20
Uchwała nr VII-111-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-11-20
Uchwała nr VII-112-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-11-20
Uchwała nr VII-113-2015 w sprawie zmiany planu dochowó gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych oraz plan wydatków nimi finansowych w roku 2015 2015-11-20
Uchwała nr VII-114-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-11-20
Uchwała nr VII-115-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-11-20
Uchwała nr VII-116-2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I-2-2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2015-11-20
Uchwała nr VII-117-2015 w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie na rzecz Gminy Jarosław 2015-11-20
Uchwała nr VII-118-2015 w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie na rzecz Gminy Jarosław 2015-11-20
Uchwała nr VII-119-2015 w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie na rzecz Gminy Jarosław 2015-11-20
Uchwała nr VII-120-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-11-20
Uchwała nr VII-121-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2015-11-20
Uchwała nr VII-122-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2015-11-20
Uchwała nr VII-123-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-11-20
Uchwała nr VII-124-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław Obszar Wschód 2015-11-20
Uchwała nr VIII-125-2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystywania 2015-12-30
Uchwała nr VIII-126-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-12-30
Uchwała nr VIII-127-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-12-30
Uchwała nr VIII-128-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-12-30
Uchwała nr VIII-129-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-12-30
Uchwała nr VIII-130-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok 2015-12-30
Uchwała nr VIII-131-2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2015-12-30
Uchwała nr VIII-132-2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w rybie bezprzetargowym 2015-12-30
Uchwała nr VIII-133-2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-12-30
Uchwała nr VIII-134-2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Makowisko na lata 2015-2022 2015-12-30
Uchwała nr VIII-135-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obsarz Wschód 2015-12-30