Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zarządzenia Wójta 2016

Liczba odwiedzin kategorii: 1018
Nazwa pozycji Data
1 - 2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonych w Woli Buchowskiej, Wólce Pełkińskiej i Pełkiniach 2016-01-22
2 - 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-01-22
3 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-01-29
4 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-01-29
5 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-02-05
6 - 2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonych w Surochowie, Woli Buchowskiej i Muninie 2016-02-10
7 - 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-02-10
8 - 2016 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach Pełkinie, Morawsko, Makowisko, Munina, Wólka Pełkińska i Wola Buchowska przeznaczonych do wydzierżawienia 2016-02-12
9 - 2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2016-03-10
10 - 2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Jarosławiu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-10
11 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-03-25
12 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-03-30
13 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-03-31
14 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-03-31
15 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-03-31
16 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-03-31
17 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-04-14
18 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-04-20
19 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-04-21
20 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-04-28
21 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-04-28
22 - 2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonych w Pełkiniach 2016-05-05
23 - 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-05-05
24 - 2016 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach: Kostków, Leżachów Osada, Makowisko, Munina, Pełkinie, Surochów, Wola Buchowska i Wólka Pełkińska przeznaczonych do wydzierżawienia 2016-05-05
25 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-05-05
26 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-05-12
27 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-05-23
28 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-05-31
29 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-05-31
30 - 2016 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego O. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach 2016-06-10
31 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-06-20
32 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-06-20
33 - 2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2016-07-01
34 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-06-30
35 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-06-30
36 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-06-30
37 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-07-14
38 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-07-22
39 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-07-22
40 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-07-25
41 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-07-25
42 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-07-27
51 - 2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2016-09-14
52 - 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-09-14
53 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-09-15
54 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-09-15
55 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-09-20
56 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-09-28
57 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-09-28
58 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-09-28
59 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-09-28
60 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-09-28
62 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-10-20
63 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-10-20
64 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-10-24
65 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-10-25
66 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-10-25
67 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-10-31
68 - 2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2016-11-03
69 - 2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław przeznaczonych do sprzedaży - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych 2016-11-03
70 - 2016 w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia 2016-11-03
71 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-11-14
72 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-11-14
73 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-11-14
74 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-11-16
75 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-11-16
76 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-11-21
77 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-11-21
78 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-11-21
79 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-11-25
80 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-11-30
81 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-12-05
82 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-12-08
83 - 2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-12-08
84 - 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-12-12
85 - 2016 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach: Wola Buchowska, Tuczempy i Morawsko przeznaczonych do wydzierżawienia 2016-12-16