Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2017

Liczba odwiedzin kategorii: 1184
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I-1-2017 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2017 rok 2017-01-20
Uchwała nr I-2-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2017-01-20
Uchwała nr I-3-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2017-2020 2017-01-20
Uchwała nr I-4-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-01-20
Uchwała nr I-5-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-01-20
Uchwała nr I-6-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-01-20
Uchwała nr I-7-2017 w sprawie zgody na zamianę nieruchomości 2017-01-20
Uchwała nr I-8-2017 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2017-01-20
Uchwała nr I-9-2017 w sprawie zniesienia ochrony prawnej użytku ekologicznego Makowieckie na terenie gminy Jarosław 2017-01-20
Uchwała nr I-10-2017 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 2017-01-20
Uchwała nr II-11-2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2017-02-03
Uchwała nr II-12-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Roźwienica w celu realizacji projektu pn. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica 2017-02-03
Uchwała nr II-13-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy na zadania pn. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica 2017-02-03
Uchwała nr II-14-2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Surochowie 2017-02-03
Uchwała nr II-15-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-02-03
Uchwała nr II-16-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-02-03
Uchwała nr II-17-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2017-02-03
Uchwała nr II-18-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2017-02-03
Uchwała nr II-19-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2017-02-03
Uchwała nr III-20-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. 2017-02-27
Uchwała nr III-21-2017 w sprawie zmiany planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław 2017-02-27
Uchwała nr III-22-2017 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2017-02-27
Uchwała nr III-23-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-02-27
Uchwała nr III-24-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-02-27
Uchwała nr III-25-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienic 2017-02-27
Uchwała nr III-26-2017 w sprawie udzielenie pomocy finansowej województwu Podkarpackiemu 2017-05-27
Uchwała nr III-27-2017 w sprawie udzielenie pomocy finansowej województwu Podkarpackiemu 2017-02-27
Uchwała nr III-28-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jarosław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2017-02-27
Uchwała nr III-29-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-02-27
Uchwała nr III-30-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-02-27
Uchwała nr III-31-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-02-27
Uchwała nr III-32-2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2017-02-27
Uchwała nr IV-33-2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2017-04-11
Uchwała nr IV-34-2017 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w roku budżetowym 2017 2017-04-11
Uchwała nr IV-35-2017 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 2017-04-11
Uchwała nr IV-36-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-04-11
Uchwała nr IV-37-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-04-11
Uchwała nr IV-38-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-04-11
Uchwała nr IV-39-2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2017-04-11
Uchwała nr IV-40-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-04-11
Uchwała nr IV-41-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-04-11
Uchwała nr IV-42-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-04-11
Uchwała nr IV-43-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2017-04-11
Uchwała nr IV-44-2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-04-11
Uchwała nr IV-45-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-04-11
Uchwała nr IV-46-2017 w sprawie zakupu gruntu położonego w obrębie Zgoda 2017-04-11
Uchwała nr IV-47-2017 w sprawie zakupu gruntu położonego w obrębie Zgoda 2017-04-11
Uchwała nr IV-48-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-04-11
Uchwała nr IV-49-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2017-04-11
Uchwała nr IV-50-2017 w sprawie zgłoszenia sołectwa Pełkinie do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 2017-04-11
Uchwała nr IV-51-2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jarosław 2017-04-11
Uchwała nr V-52-2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Pełkinie 2017-05-11
Uchwała nr V-53-2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2017-05-11
Uchwała nr V-54-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-05-11
Uchwała nr V-55-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-05-11
Uchwała nr V-56-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-05-11
Uchwała nr V-57-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-05-11
Uchwała nr V-58-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ZGoda wraz z prawem własności znajdującego się na gruncie budynku 2017-05-11
Uchwała nr V-59-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-05-11
Uchwała nr V-60-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-05-11
Uchwała nr V-61-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-05-11
Uchwała nr V-62-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-05-11
Uchwała nr V-63-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-05-11
Uchwała nr VI-64-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2017-06-22
Uchwała nr VI-65-2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016 2017-06-02
Uchwała nr VI-66-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu Podkarpackiemu 2017-06-22
Uchwała nr VI-67-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr III-28-2017 Rady Gminy Jarosław z dnia 27 lutego 2017r. 2017-06-22
Uchwała nr VI-68-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-06-22
Uchwała nr VI-69-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2017-06-22
Uchwała nr VI-70-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-06-22
Uchwała nr VI-71-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych w budynku Gminy Jarosław przy ul. Jana Pawła II nr 11 w Tuczempach 2017-06-22
Uchwała nr VI-71-2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-06-22
Uchwała nr VI-73-2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jarosław instrumentem płatniczym 2017-06-22
Uchwała nr VI-74-2017 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki w roku budżetowym 2017 2017-06-22
Uchwała nr VI-75-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-06-22
Uchwała nr VI-76-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-06-22
Uchwała nr VI-77-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-06-22
Uchwała nr VI-78-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-06-22
Uchwała nr VI-79-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-06-22
Uchwała nr VI-80-2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2017-06-22
Uchwała nr VII-81-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-82-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-83-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-84-2017 w sprawie zakupu gruntu położonego w obrębie Leżachów Osada 2017-08-29
Uchwała nr VII-85-2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2017-08-29
Uchwała nr VII-86-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-87-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-88-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-89-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-90-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-91-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-92-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-93-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-94-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-95-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-96-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-97-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-08-29
Uchwała nr VII-98-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-08-29
Uchwała nr VII-99-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-08-29
Uchwała nr VII-100-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-08-29
Uchwała nr VII-101-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-08-29
Uchwała nr VII-102-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-08-29
Uchwała nr VII-103-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-08-29
Uchwała nr VII-104-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-08-29
Uchwała nr VII-105-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-08-29
Uchwała nr VIII-106-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-09-29
Uchwała nr VIII-107-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-09-29
Uchwała nr VIII-108-2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-09-29
Uchwała nr VIII-109-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-09-29
Uchwała nr IX-110-2017 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław 2017-10-27
Uchwała nr IX-111-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 2017-10-27
Uchwała nr IX-112-2017 w sprawie Regulaminu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2017-10-27
Uchwała nr IX-113-2017 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2017-10-27
Uchwała nr IX-114-2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2017-10-27
Uchwała nr IX-115-2017 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-27
Uchwała nr IX-116-2017 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 2017-10-27
Uchwała nr IX-117-2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 2017-10-27
Uchwała nr IX-118-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej 2017-10-27
Uchwała nr IX-119-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tuczempach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tuczempach 2017-10-27
Uchwała nr IX-120-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Surochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Aleksandra Fredry w Surochowie 2017-10-27
Uchwała nr IX-121-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ojca Michała Czartoryskiego w Pełkiniach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bł. Ojca Michała Czartoryskiego w Pełkiniach 2017-10-27
Uchwała nr IX-122-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Muninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Muninie 2017-10-27
Uchwała nr IX-123-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Balickiego w Morawsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Jana Balickiego w Morawsku 2017-10-27
Uchwała nr IX-124-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowisku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Makowisku 2017-10-27
Uchwała nr IX-125-2017 w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 2017-10-27
Uchwała nr IX-126-2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w formie opracowania dokumentacji technicznej 2017-10-27
Uchwała nr IX-127-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2017-10-27
Uchwała nr IX-128-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w roku budżetowym 2017 2017-10-27
Uchwała nr IX-129-2017 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki w roku budżetowym 2017 2017-10-27
Uchwała nr IX-130-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-10-27
Uchwała nr IX-131-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-10-27
Uchwała nr IX-132-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-10-27
Uchwała nr IX-133-2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2017-10-27
Uchwała nr X-134-2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX-112-2017 RadyGminy Jarosław z dnia 27 października 2017r. 2017-11-17
Uchwała nr X-135-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-111-2017 Rady Gminy Jarosław z dnia 27 października 2017r. 2017-11-17
Uchwała nr X-136-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2017-11-17
Uchwała nr X-137-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2017-11-17
Uchwała nr X-138-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2017-11-17
Uchwała nr X-139-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-11-17
Uchwała nr X-140-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-11-17
Uchwała nr X-141-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-11-17
Uchwała nr X-142-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego 2017-11-17
Uchwała nr X-143-2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2017-11-17
Uchwała nr X-144-2017 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2017-11-17
Uchwała nr X-145-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-11-17
Uchwała nr X-146-2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2017-11-17
Uchwała nr XI-147-2017 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2018 rok 2017-12-28
Uchwała nr XI-148-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2017-12-28
Uchwała nr XI-149-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Makowisko 1 2017-12-28
Uchwała nr XI-150-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-12-28
Uchwała nr XI-151-2017 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2017-12-28
Uchwała nr XI-152-2017 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2017-12-28
Uchwała nr XI-153-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2017-12-28
Uchwała nr XI-154-2017 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jarosław na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Jarosław 2017-12-28
Uchwała nr XI-155-2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jarosław dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddział 2017-12-28
Uchwała nr XI-156-2017 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 2017-12-28
Uchwała nr XI-157-2017 w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finanswoej Powiatowi Jarosławskiemu 2017-12-28
Uchwała nr XI-159-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-12-28
Uchwała nr XI-160-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-12-28
Uchwała nr XI-161-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-12-28
Uchwała nr XI-162-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok 2017-12-28
Uchwała nr XI-163-2017 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Jarosław w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2017-12-28