Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zarządzenia Wójta 2018

Liczba odwiedzin kategorii: 982
Nazwa pozycji Data
1 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2018 rok 2018-01-15
2 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2018 rok 2018-01-15
3 - 2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. 2018-01-29
4 - 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych. 2018-01-29
5 - 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-01-29
6 - 2018 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach: Makowisko, Surochów, Wola Buchowska i Wólka Pełkińska przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-01-29
7 - 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-01-29
9 - 2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2018-02-15
10 - 2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2018-02-15
11 - 2018 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Pełkinie 2018-02-23
12 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2018 rok 2018-02-28
13 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2018 rok 2018-02-28
14 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2018 rok 2018-03-05
15 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2018 rok 2018-03-06
16 - 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jarosław oraz zasad ich rozliczania 2018-03-16
17 - 2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2018-03-19
18 - 2018 w sprawie wywieszenia wykazu z nieruchomości położonych w miejscowościach: Kostków, Surochów, Wola Buchowska, Makowisko, Wólka Pełkińska, Munina, Sobiecin przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-03-20
19 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2018 rok 2018-03-30
20 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2018 rok 2018-03-30
21 - 2018 w sprawie zmiany planu dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w roku 2018 2018-03-30
22 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2018 rok 2018-04-04
23 - 2018 w sprawie zmiany planu dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe 2018-04-16
24 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-04-17
25 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-04-30
26 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-04-30
27 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-04-30
28 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-04-30
29 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-04-30
30 - 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Balickiego w Morawsku 2018-05-07
31 - 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuczempach 2018-05-07
32 - 2018 w sprawie wywieszenia wykazu z nieruchomości położonych w miejscowościach: Koniaczów, Makowisko, Morawsko, Pełkinie, Surochów, Sobiecin, Wola Buchowska, Wólka Pełkińska, przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-05-07
33 - 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-05-07
34 - 2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2018-05-07
35 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-05-30
36 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-05-30
37 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-05-30
38 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-05-30
39 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-05-30
40 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-06-07
41 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-06-21
42 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-06-22
43 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-16
44 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-06-26
45 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-06-26
46 - 2018 w sprawie wydania opinii o możliwość spłaty kredytu długoterminowego 2018-06-27
47 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-06-29
49 - 2018 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2018-07-03
50 - 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-07-19
51 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-07-19
52 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-07-19
53 - 2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2018-07-19
54 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-07-26
56 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-08-03
57 - 2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2018-08-10
58 - 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-08-10
59 - 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-08-10
60 - 2018 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach: Leżachów Osada, Makowisko, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska i Pełkinie przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-08-10
61 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-08-13
62 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-08-16
63 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-08-20
64 - 2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2018-08-31
65 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-08-31
66 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-08-31
67 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-08-31
68 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-09-05
69 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-09-06
70 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-09-10
71 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-09-10
74 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-09-28
75 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-09-28
76 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-09-28
77 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-09-28
78 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-08
78a - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-10
79 - 2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2018-10-11
80 - 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-10-12
81 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-12
82 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-12
83 - 2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2018-10-12
84 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-12
85 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-16
86 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-17
87 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-17
88 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-17
89 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-17
90 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-17
91 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-18
92 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-18
93 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-18
94 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-22
95 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-22
96 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-22
97 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-26
98 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-31
99 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-31
100 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-31
101 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-10-31
102 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-12
103 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-12
104 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-12
105 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-16
106 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-16
107 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-16
108 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-20
109 - 2018 w sprawie powołania Zastępcy Wójta 2018-11-23
110 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-26
111 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-28
112 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-29
113 - 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-11-30
114 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-30
115 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-30
116 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-30
117 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-30
118 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-11-30
119 - 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-12-05
125 - 2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2018-12-20
126 - 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-12-20
127 - 2018 w sprawie wywieszenia wykazu nierochomości położonych w miejscowościach: Makowisko, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, Surochów, Munina i Pełkinie przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-12-20
128 - 2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2018-12-20
129 - 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-12-20