Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2018

Liczba odwiedzin kategorii: 2182
Nazwa pozycji Data
Uchwała I-1-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 2018-03-08
Uchwała I-2-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2018-03-08
Uchwała I-3-2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 2018-03-08
Uchwała I-4-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 2018-03-08
Uchwała I-5-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-03-08
Uchwała I-6-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-03-08
Uchwała I-7-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-03-08
Uchwała I-8-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-03-08
Uchwała I-9-2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2018-03-08
Uchwała I-10-2018 w sprawie podziału gminy Jarosław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-08
Uchwała I-11-2018 w sprawie podziału gminy Jarosław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-08
Uchwała I-12-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 2018-03-08
Uchwała I-13-2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2018-03-08
Uchwała I-14-2018 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2018-03-08
Uchwała I-15-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Surochowie 2018-03-08
Uchwała I-16-2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonania darowizny nieruchomości położonej w Pełkiniach 2018-03-08
Uchwała I-17-2018 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2018-03-08
Uchwała I-18-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-03-08
Uchwała I-19-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-03-08
Uchwała I-20-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-03-08
Uchwała I-21-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-03-08
Uchwała II-22-2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2018-04-26
Uchwała II-23-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2018-04-26
Uchwała II-24-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2018-04-26
Uchwała II-25-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-04-26
Uchwała II-26-2018 w sprawie zakupu gruntu położonego w obrębie Tuczempy 2018-04-26
Uchwała II-27-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2018-04-26
Uchwała II-28-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-04-26
Uchwała II-29-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-04-26
Uchwała II-30-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-04-26
Uchwała III-31-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2018-05-28
Uchwała III-32-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017 2018-05-28
Uchwała III-33-2018 w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. Szkoły przysłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław nr projektu: RPPK.09.02.00-18-0068/17 współfinansowanego przez Unię Europejską 2018-05-28
Uchwała III-34-2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jarosław 2018-05-28
Uchwała III-36-2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych 2018-05-28
Uchwała III-37-2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2018-05-28
Uchwała III-38-2018 w sprawie zakupu gruntu położonego w obrębie Pełkinie 2018-05-28
Uchwała III-39-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-05-28
Uchwała III-40-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-05-28
Uchwała III-41-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-05-28
Uchwała III-42-2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2018-05-28
Uchwała III-43-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-05-28
Uchwała III-44-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-05-28
Uchwała III-45-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-05-28
Uchwała III-46-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-05-28
Uchwała III-47-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-05-28
Uchwała III-48-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-05-28
Uchwała III-49-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-05-28
Uchwała III-50-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-05-28
Uchwała III-51-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-05-28
Uchwała III-52-2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2018-05-28
Uchwała III-53-2018 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2018 2018-05-28
Uchwała IV-54-2018 w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt: Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław nr projektu: ROOK.09.02.001-18-0068/17 współfinansowanego przez Unię Europejsk 2018-06-15
Uchwała IV-56-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-06-15
Uchwała IV-57-2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2018-06-15
Uchwała IV-58-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-06-18
Uchwała V-59-2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu do zaopiniowania 2018-07-26
Uchwała V-60-2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-26
Uchwała V-61-2018 w sprawie zmiany uchwały 2018-07-26
Uchwała V-62-2018 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej 2018-07-26
Uchwała V-63-2018 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Jarosławskiego 2018-07-26
Uchwała V-64-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-07-26
Uchwała V-65-2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2018-07-26
Uchwała V-66-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2018-07-26
Uchwała V-67-2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jarosław 2018-07-26
Uchwała V-68-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-07-26
Uchwała V-69-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-07-26
Uchwała V-70-2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XI/148/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2018-07-26
Uchwała VI-71-2018 w sprawie upoważnienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gmin 2018-09-25
Uchwała VI-72-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-09-25
Uchwała VI-73-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-09-25
Uchwała VI-74-2018 w sprawie zakupu lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w miejscowości Zapałów, gm. Wiązownica, powiat jarosławski 2018-09-25
Uchwała VI-75-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-09-02
Uchwała VI-76-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-09-25
Uchwała VI-77-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-09-25
Uchwała VI-78-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2018-09-25
Uchwała VI-79-2018 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław i warunkowego wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej dla działek nr: 953/1, 963/5, 968/1 i 978/1 położonych w obrębie Tuczempy 2018-09-25
Uchwała VI-80-2018 w sprawie Statutu Gminy Jarosław 2018-09-25
Uchwała VI-81-2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarosław 2018-09-25
Uchwała VI-82-2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarosław 2018-09-25
Uchwała VI-83-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-09-25
Uchwała VI-84-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-09-25
Uchwała VI-85-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-09-25
Uchwała VI-86-2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XI/148/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2018-09-25
Uchwała VII-87-2018 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2018-10-18
Uchwała VII-88-2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2018-10-18
Uchwała VII-89-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019r. 2018-10-18
Uchwała VII-90-2018 w sprawie Statutu Gminy Jarosław 2018-10-18
Uchwała VII-91-2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2018-10-18
Uchwała VII-92-2018 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2019r. 2018-10-18
Uchwała VII-93-2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-10-18
Uchwała VII-94-2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2018-10-18
Uchwała VII-95-2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2018-10-18
Uchwała VII-96-2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2018-10-18
Uchwała VII-97-2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2018-10-18
Uchwała VIII-98-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jarosław 2018-11-23
Uchwała VIII-99-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jarosław 2018-11-23
Uchwała VIII-100-2018 w sprawie powołania komisji rewizyjnej 2018-11-23
Uchwała VIII-101-2018 w sprawie powołania komisji budżetu, finansów i gospodarki komunalnej 2018-11-23
Uchwała VIII-102-2018 w sprawie powołania komisji infrastruktury technicznej i rolnictwa 2018-11-23
Uchwała VIII-103-2018 w sprawie powołania komisji oświaty, zdrowia i sportu 2018-11-23
Uchwała VIII-104-2018 w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji 2018-11-23
Uchwała VIII-105-2018 w sprawie diet dla Radnych Gminy Jarosław 2018-11-23
Uchwała VIII-106-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jarosław 2018-11-23
Uchwała IX-107-2018 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2018-12-11
Uchwała IX-108-2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2018-12-11
Uchwała IX-109-2018 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod składowiska odpadów 2018-12-11
Uchwała IX-110-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-12-11
Uchwała IX-111-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-12-11
Uchwała IX-112-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-12-11
Uchwała IX-113-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-12-11
Uchwała IX-115-2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2018-12-11
Uchwała IX-116-2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2018-12-11
Uchwała IX-117-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2018-12-11
Uchwała X-118-2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2018-12-28
Uchwała X-119-2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód Etap 1 2018-12-28
Uchwała X-120-2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2018-12-28
Uchwała X-121-2018 w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 2018-12-28
Uchwała X-122-2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 2018-12-28
Uchwała X-123-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach weloletniego rządowego programu Posiłek w szkole w w domu na lata 2019-2023 2018-12-28
Uchwała X-124-2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej 2018-12-28
Uchwała X-125-2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2018-12-28
Uchwała X-126-2018 w sprawie uchylenia uchwały 2018-12-28
Uchwała X-127-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-12-28
Uchwała X-128-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-12-28
Uchwała X-129-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok 2018-12-28
Uchwała X-130-2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków bieżących na rok 2019 z tytułu wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Jarosław 2018-12-28
Uchwała X-131-2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XI/148/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2018-12-28