Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zarządzenia Wójta 2019

Liczba odwiedzin kategorii: 1078
Nazwa pozycji Data
1 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-01-28
2 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-01-28
3 - 2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2019-01-28
4 - 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-01-28
5 - 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-01-28
6 - 2019 w sprawie wywieszenia wykazu z nieruchomości położonych w miejscowościach: Wólka Pełkińska i Wola Buchowska, przeznaczonych do wydzierżawienia 2019-01-28
7 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-01-31
8 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-02-20
9 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-02-20
10 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-02-20
11 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-02-28
12 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-02-28
13 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-02-28
14 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-02-28
15 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-02-28
16 - 2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2019-03-11
17 - 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru nr RPPK.04.01.00-IŻ.00-18-004/18 RPOWP na lata 2014-2020 2019-03-13
18 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-29
19 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-29
20 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-29
21 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-29
22 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-29
23 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-29
24 - 2019 w sprawie wywieszenia wykazu z nieruchomości położonych w miejscowości Wola Buchowska, Pełkinie przeznaczonych do wydzierżawienia 2019-04-01
25 - 2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, kierownicze tj. kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Inicjatyw 2019-04-02
26 - 2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2019-04-18
27 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-04-19
28 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-04-19
29 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-04-19
30 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-04-19
31 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-04-23
32 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-04-25
33 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-04-25
34 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-04-25
35 - 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-04-30
36 - 2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2019-04-30
37 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-04-30
38 - 2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-04-30
50 - 2019 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław, położonych w miejscowościach Pełkinie i Tuczempy przeznaczonych do oddania w najem 2019-07-15
51 - 2019 w sprawie wywieszenia wykazu z nieruchomości położonych w miejscowościach: Koniaczów, Kostków, Makowisko, Morawsko, Munina, Pełkinie, Sobiecin, Surochów, Tuczempy, Wola Buchowska, Wólka Pełkińska przeznaczonych do wydzierżawienia 2019-07-15
64 - 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-08-29
65 - 2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław przeznaczonej do sprzedaży – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 2019-08-29
66 - 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych 2019-08-29
67 - 2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2019-08-29
80 - 2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2019-09-24
81 - 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-24