Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2019

Liczba odwiedzin kategorii: 2065
Nazwa pozycji Data
Uchwała I-1-2019 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2019 rok 2019-01-25
Uchwała I-2-2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2019-01-25
Uchwała I-3-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-4-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-5-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-6-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-7-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-8-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-9-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-10-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-11-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-12-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-13-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-14-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-15-2019 w sprawie zmiany uchwały 2019-01-25
Uchwała I-16-2019 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie Gminy Jarosław 2019-01-25
Uchwała I-17-2019 w sprawie zakupu gruntu położonego w obrębie Munina 2019-01-25
Uchwała I-18-2019 w sprawie odmowy przyjęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Jarosław 2019-01-25
Uchwała I-19-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 2019-01-25
Uchwała I-20-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Jarosław na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 2019-01-25
Uchwała II-21-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarosław 2019-03-25
Uchwała II-22-2019 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarosław 2019-03-25
Uchwała II-23-2019 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących podczas przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów pzredszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowani 2019-03-25
Uchwała II-24-2019 w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraztrybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jarosław dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzon 2019-03-25
Uchwała II-25-2019 w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jarosław dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 2019-03-25
Uchwała II-26-2019 w sprawie gminnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2019-03-25
Uchwała II-27-2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarosław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2019-03-25
Uchwała II-28-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy powiatowej Policji w Jarosławiu 2019-03-25
Uchwała II-29-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 2019-03-25
Uchwała II-30-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-25
Uchwała II-31-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-25
Uchwała II-32-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-25
Uchwała II-33-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-25
Uchwała II-34-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-25
Uchwała II-35-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-03-25
Uchwała II-36-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego 2019-03-25
Uchwała II-37-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-03-25
Uchwała II-38-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-03-25
Uchwała II-39-2019 w sprawie zakupu gruntu położonego w obrębie Wola Buchowska 2019-03-25
Uchwała II-40-2019 w sprawie zakupu gruntu położonego w obrębie Wola Buchowska 2019-03-25
Uchwała II-41-2019 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław i warunkowego wtrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej dla działek nr 170/7, 170/6, 170/5, 170/4, 170/8, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5 2019-03-25
Uchwała II-42-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres do dnia 30.06.2025 roku w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń biurowych i gospodarczych w budynku Urzędu Gminy Jarosław przy ul. Piekarskiej 5 w Jarosławiu 2019-03-25
Uchwała II-43-2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-03-25
Uchwała II-44-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-03-25
Uchwała II-45-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-03-25
Uchwała III-46-2019 w sprawie udzielenia pomocy województwu podkarpackiemu 2019-05-07
Uchwała III-47-2019 w sprawie zmiany uchawły Rady Gminy Jarosław 2019-05-07
Uchwała III-48-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-05-07
Uchwała III-49-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-05-07
Uchwała III-50-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-05-07
Uchwała III-51-2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2019-05-07
Uchwała III-52-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-05-07
Uchwała III-53-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-05-07
Uchwała III-54-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-05-07
Uchwała III-55-2019 w sprawie zakupu nieruchomości położonej w obrębie Ujezna, gm. Przeworsk 2019-05-07
Uchwała III-56-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-05-07
Uchwała III-57-2019 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarosław 2019-05-07
Uchwała III-58-2019 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowan 2019-05-07
Uchwała IV-61-2019 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2019-05-30
Uchwała IV-62-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-05-30
Uchwała V-63-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarosław wotum zaufania 2019-06-25
Uchwała V-64-2019 w sprawie zatwierdzenia finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2019-06-25
Uchwała V-65-2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018 2019-06-25
Uchwała V-66-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-06-25
Uchwała V-67-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-06-25
Uchwała V-68-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-06-25
Uchwała V-69-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-06-25
Uchwała V-71-2019 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-06-25
Uchwała V-72-2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-06-25
Uchwała V-73-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-74-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-75-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-76-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-77-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-78-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-79-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-80-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-81-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-82-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-83-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-84-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-85-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-86-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-87-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-88-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-89-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-90-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-91-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-92-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-06-25
Uchwała V-93-2019 w sprawie udzielenia pomocy województwu podkarpackiemu 2019-06-25
Uchwała V-94-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi 2019-06-25
Uchwała VI-95-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2019-08-27
Uchwała VI-96-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-08-27
Uchwała VI-97-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-08-27
Uchwała VI-98-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-08-27
Uchwała VI-99-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-08-27
Uchwała VI-100-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-08-27
Uchwała VI-102-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-103-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-104-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-105-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-106-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-107-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-108-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-109-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-110-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-111-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-112-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-113-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-114-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-115-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-116-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-117-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-118-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-119-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-120-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-121-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-122-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-123-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-124-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-125-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-126-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-127-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-128-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-129-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-130-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-131-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-132-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-133-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-134-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-135-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-136-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-137-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-137-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-139-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-140-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-141-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-142-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-143-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-144-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-145-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-146-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-147-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-148-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-149-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-150-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-151-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-152-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-153-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-154-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-155-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-156-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-157-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-158-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-159-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-160-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-161-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-162-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-163-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-164-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-165-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-166-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-167-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-168-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-169-2019 w sprawie zakupu nieruchomości w obrębie Tuczempy 2019-08-27
Uchwała VI-170-2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2019-08-27
Uchwała VI-171-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-172-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-173-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-174-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-175-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-176-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2019-08-27
Uchwała VI-177-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-178-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń użytkowych w budynku Urzędu Gminy Jarosław rzy ul. Jana Pawła II Nr 11 w Tuczempach 2019-08-27
Uchwała VI-179-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-180-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27
Uchwała VI-182-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi 2019-08-27
Uchwała VI-183-2019 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Jarosław 2019-08-27
Uchwała VII-184-2019 w sprawie regulaminu określającego dla nauczyccieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, sz 2019-10-17
Uchwała VII-185-2019 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Tuczempy przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Tuczempy 2019-10-17
Uchwała VII-186-2019 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Kostków przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Kostków 2019-10-17
Uchwała VII-187-2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław 2019-10-17
Uchwała VII-188-2019 w sprawie określenia szczegołowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2019-10-17
Uchwała VII-189-2019 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposóbu ich świadczenia oraz wysokości cen 2019-10-17
Uchwała VII-190-2019 w sprawie uchylenia uchwały nr II/29/2019 z dnia 25 marca 2019r. 2019-10-17
Uchwała VII-191-2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław 2019-10-17
Uchwała VII-192-2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław 2019-10-17
Uchwała VII-193-2019 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2019-10-17
Uchwała VII-194-2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2019-10-17
Uchwała VII-195-2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2019-10-17
Uchwała VII-196-2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2019-10-17
Uchwała VII-197-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie części działki z mienia gminnego na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej 2019-10-17
Uchwała VII-198-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w gminie Jarosław 2019-10-17
Uchwała VII-199-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-10-17
Uchwała VII-200-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-10-17
Uchwała VII-201-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-10-17
Uchwała VII-202-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-10-17
Uchwała VII-203-2019 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki w roku budżetowym 2020 2019-10-17
Uchwała VII-204-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-10-17
Uchwała VII-205-2019 w sprawie zmiany Uchwąły rady Gminy Jarosław nr I/2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2019-10-17
Uchwała VIII-206-2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2019-11-18
Uchwała VIII-207-2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2019-11-18
Uchwała VIII-208-2019 w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi 2019-11-18
Uchwała VIII-209-2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji 2019-11-18
Uchwała VIII-210-2019 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2019-11-18
Uchwała VIII-211-2019 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-11-18
Uchwała VIII-212-2019 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 2019-11-18
Uchwała VIII-213-2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probemów Alkoholowych na rok 2020 2019-11-18
Uchwała VIII-214-2019 w sprawie utworzenia rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych 2019-11-18
Uchwała VIII-215-2019 w sprawie utworzenia rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych 2019-11-18
Uchwała VIII-216-2019 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki w roku budżetowym 2020 2019-11-18
Uchwała VIII-217-2019 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu w roku budżetowym 2020 2019-11-18
Uchwała VIII-218-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-11-18
Uchwała VIII-219-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-11-18
Uchwała VIII-220-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-11-18
Uchwała VIII-221-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-11-18
Uchwała VIII-222-2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2019-11-18
Uchwała VIII-223-2019 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2019-11-18
Uchwała VIII-224-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jarosław porozumienia z Organizatorem - Powiatem Jarosławskim w zakresie wykonywania i współfinansowania zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego o charakterze 2019-11-18
Uchwała VIII-225-2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław 2019-11-18
Uchwała VIII-226-2019 w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczegołonych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 2019-11-18
Uchwała VIII-227-2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2019-11-18
Uchwała IX-228-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2019-12-09
Uchwała IX-229-2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław 2019-12-09
Uchwała IX-230-2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji 2019-12-09
Uchwała IX-231-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-12-09
Uchwała IX-232-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-12-09
Uchwała IX-233-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-12-09
Uchwała IX-234-2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2019-12-09
Uchwała IX-235-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/95/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 27 sierpnia 2019r. 2019-12-09
Uchwała IX-236-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jarosław w roku szkolnym 2019/2020 2019-12-09
Uchwała IX-237-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2019-12-09
Uchwała IX-238-2019 w sprawie uchylenia uchwały nr VII/197/2019 z dnia 17 października 2019r. 2019-12-09
Uchwała IX-239-2019 w sprawie nieruchomości w obrębie Morawsko 2019-12-09
Uchwała X-240-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-12-30
Uchwała X-241-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-12-30
Uchwała X-242-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok 2019-12-30
Uchwała X-243-2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2019-12-30
Uchwała X-244-2019 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2020 rok 2019-12-30
Uchwała X-245-2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2019-12-30
Uchwała X-246-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jarosław w roku szkolnym 2019/2020 2019-12-30
Uchwała X-247-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2019-12-30
Uchwała X-248-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2019-12-30
Uchwała X-249-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2019-12-30
Uchwała X-250-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2019-12-30