Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2020

Liczba odwiedzin kategorii: 1819
Nazwa pozycji Data
Uchwała I-1-2020 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 2020-02-21
Uchwała I-2-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-02-21
Uchwała I-3-2020 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki w roku budżetowym 2020 2020-02-21
Uchwała I-4-2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr X/245/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2020-02-21
Uchwała I-5-2020 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2020-02-21
Uchwała I-6-2020 w sprawie przystąpienia Gminy Jarosław do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych 2020-02-21
Uchwała I-7-2020 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Pełkinie 2020-02-21
Uchwała I-8-2020 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Jarosław 2020-02-21
Uchwała I-9-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-02-21
Uchwała I-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-02-21
Uchwała II-12-2020 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Jarosław 2020-03-24
Uchwała II-13-2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jarosław 2020-03-24
Uchwała II-14-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-03-24
Uchwała III-15-2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-04-29
Uchwała III-16-2020 w sprawie przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-04-29
Uchwała III-17-2020 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2020-04-29
Uchwała III-18-2020 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2020-04-29
Uchwała III-19-2020 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2020-04-29
Uchwała III-20-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-04-29
Uchwała III-21-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-04-29
Uchwała III-22-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-04-29
Uchwała III-23-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-04-29
Uchwała III-24-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-04-29
Uchwała III-25-2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr X/245/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2020-04-29
Uchwała III-26-2020 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Makowisku w Przedszkole Publiczne w Makowisku i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Makowisku 2020-04-29
Uchwała III-27-2020 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Morawsku w Przedszkole Publiczne w Morawsku i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. ks. Jana Balickiego w Morawsku 2020-04-29
Uchwała III-28-2020 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Muninie w Przedszkole Publiczne w Muninie i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. T. Kościuszki w Muninie 2020-04-29
Uchwała III-29-2020 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. bł. O. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach w Przedszkole Publiczne w Pełkiniach i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. O. Michała Czartoryskiego w 2020-04-29
Uchwała III-30-2020 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. A. Fredry w Surochowie w Przedszkole Publiczne w Surochowie i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. A. Fredry w Surochowie 2020-04-29
Uchwała III-31-2020 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Tuczempach w Przedszkole Publiczne w Tuczempach i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuczempach 2020-04-29
Uchwała III-32-2020 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Karydnała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej w Przedszkole Publiczne w Wólce Pełkińskiej i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karydnała Stefan 2020-04-29
Uchwała III-33-2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2020-04-29
Uchwała III-34-2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2020-04-29
Uchwała IV-35-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-36-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-37-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-38-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-39-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-40-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-41-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-42-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-43-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-44-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-45-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-46-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-47-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-07-16
Uchwała IV-48-2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Tryńcza na realizacją zadania remont mostu na drodze nr 341/1 2020-07-16
Uchwała IV-49-2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr X/245/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2020-07-16
Uchwała IV-50-2020 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Jarosław 2020-07-16
Uchwała IV-51-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-52-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-53-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-54-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-55-2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2020-07-16
Uchwała IV-56-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości 2020-07-16
Uchwała IV-57-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-58-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-59-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-60-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-61-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-62-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-63-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-64-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-07-16
Uchwała IV-65-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2020-07-16
Uchwała V-66-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarosław wotum zaufania 2020-08-07
Uchwała V-67-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2020-08-07
Uchwała V-68-2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019 2020-08-07
Uchwała V-69-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-08-07
Uchwała V-70-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-08-07
Uchwała V-71-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-08-07
Uchwała V-72-2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr X/245/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2020-08-07
Uchwała V-73-2020 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarosław 2020-08-07
Uchwała VI-76-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-09-21
Uchwała VI-77-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-09-21
Uchwała VI-78-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-09-21
Uchwała VI-79-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-09-21
Uchwała VI-80-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-09-21
Uchwała VI-81-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-09-21
Uchwała VI-82-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-09-21
Uchwała VI-83-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-09-21
Uchwała VI-84-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-09-21
Uchwała VI-85-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-09-21
Uchwała VI-86-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-09-21
Uchwała VI-87-2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr X/245/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2020-09-21
Uchwała VI-88-2020 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarosław i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2020-09-21
Uchwała VI-89-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-90-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-91-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-92-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-93-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-94-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-95-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-96-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-97-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-98-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-99-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-100-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-101-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-102-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-103-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-104-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-105-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-106-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-107-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-108-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-109-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-110-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-111-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-112-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-113-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-114-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-115-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-116-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2020-09-21
Uchwała VI-117-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony 2020-09-21
Uchwała VI-118-2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 2020-09-21
Uchwała VII-119-2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2020-10-29
Uchwała VII-120-2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2020-10-29
Uchwała VII-121-2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021r. 2020-10-29
Uchwała VII-122-2020 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2020-10-29
Uchwała VII-123-2020 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 2020-10-29
Uchwała VII-124-2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 2020-10-29
Uchwała VII-125-2020 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-10-29
Uchwała VII-126-2020 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław 2020-10-29
Uchwała VII-127-2020 w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jarosław 2020-10-29
Uchwała VII-128-2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oarz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 2020-10-29
Uchwała VII-129-2020 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarosław na lata 2021-2023 2020-10-29
Uchwała VII-130-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności 2020-10-29
Uchwała VII-131-2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jarosław 2020-10-29
Uchwała VII-132-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-10-29
Uchwała VII-133-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-10-29
Uchwała VII-134-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-10-29
Uchwała VII-135-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-10-29
Uchwała VII-136-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-10-29
Uchwała VII-137-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-10-29
Uchwała VII-138-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-10-29
Uchwała VII-139-2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr X/245/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2020-10-29
Uchwała VIII-140-2020 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2020-11-30
Uchwała VIII-141-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 2020-11-30
Uchwała VIII-142-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-11-30
Uchwała VIII-143-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-11-30
Uchwała VIII-144-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-11-30
Uchwała VIII-145-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-11-30
Uchwała VIII-146-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-11-30
Uchwała VIII-147-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-11-30
Uchwała VIII-148-2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr X/245/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2020-11-30
Uchwała IX-149-2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostków 2020-12-08
Uchwała IX-150-2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuczempy 2020-12-08
Uchwała IX-151-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-12-08
Uchwała IX-152-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-12-08
Uchwała IX-153-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-12-08
Uchwała X-154-2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2020-12-29
Uchwała X-155-2020 w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 2020-12-29
Uchwała X-156-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-12-29
Uchwała X-157-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-12-29
Uchwała X-158-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-12-29
Uchwała X-159-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-12-29
Uchwała X-160-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-12-29
Uchwała X-161-2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok 2020-12-29