Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zarządzenia Wójta 2021

Liczba odwiedzin kategorii: 2642
Nazwa pozycji Data
1 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-01-28
2 – 2021 w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna pozyskanego z lasów komunalnych oraz z gruntów stanowiących własność Gminy Jarosław 2021-02-05
3 – 2021 w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna pozyskanego z lasów komunalnych oraz z gruntów stanowiących własność Gminy Jarosław 2021-02-11
4 – 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-02-15
4c – 2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2021-02-15
5 – 2021 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach Koniaczów, Surochów, Sobiecin, Wola Buchowska, Munina i Pełkinie przeznaczonych do wydzierżawienia 2021-02-19
6 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-02-19
8 – 2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2021-02-22
9 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-02-26
10 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-02-26
13 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-01
14 – 2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2021-03-11
15 - 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-03-11
16 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-11
17 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-11
18 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-11
19 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-29
20 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-03-29
21 - 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-04-06
23 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-06
24 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-09
25 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-09
26 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-14
27 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-21
28 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-27
29 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-27
30 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-27
31 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-04-27
32 - 2021 w sprawie w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna pozyskanego z lasów komunalnych stanowiących własność Gminy Jarosław 2021-05-11
33 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-05-11
34 - 2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2021-05-14
35 – 2021 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach: Munina przeznaczonych do wydzierżawienia 2021-05-28
36 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-05-31
37 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-05-31
38 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-05-31
38a – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-08
39 - 2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2021-06-10
40 - 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-06-10
41 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-11
42 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-11
43 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-16
44 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-16
45 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-21
46 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-21
47 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-22
48 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-22
49 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-28
50 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-30
51 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-30
52 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-30
53 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-30
54 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-30
55 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-06-30
56 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-12
57 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-12
58 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-12
59 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-12
60 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-14
61 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-26
62 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-26
63 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-26
63 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-07-26
64 -2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiacej własność Gminy Jarosław przeznaczonej do sprzedaży - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 2021-08-05
65-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoości przenaczonych do sprzedaży - sprzedaż prawa uzytkowania wieczystego gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych 2021-08-05
66-2021 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położlonych w miesjcowości: Munina, przeznaczonych do wydierżawienia 2021-08-05
67-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-08-06
68 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-08-06
69 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-08-06
70-2021 w sprawie określenia wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniają na Sołtysa i członków rady sołeckiej, zaświadczenia dla męża zaufania, protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej z głosowania i wyboru na Sołtysa, protokołu Okręgowej Komis 2021-08-16
71 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-08-23
72 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-08-25
73 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-08-31
74 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-08-31
75 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-08-31
76 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-14
77 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-14
78 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-14
79 -2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2021-09-22
80 -2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-09-22
81 -2021 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Makowisko, przeznaczonych do wydzierżawienia 2021-09-22
82 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-24
83 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-24
84 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-24
85 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-24
87 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-28
88 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-28
89 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-30
90 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-30
91 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-30
92 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-30
93 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-09-30
94 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-08
95 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-12
96 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-15
97 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-15
98 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-15
99 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-18
100 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-18
101 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-18
102 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-18
103 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-18
104 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-25
105 – 2021 w sprawie wywieszenia wykazu z nieruchomości położonych w miejscowościach: Makowisko, Wólka Pełkińska i Morawsko przeznaczonych do wydzierżawienia 2021-10-29
106 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-29
107 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-29
108 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-10-29
110 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-03
111 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-05
112 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-05
113 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-09
114 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-09
115 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-09
116 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-12
117 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-12
118 – 2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2021-11-15
119 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-15
120 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-15
121 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-15
122 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-15
123 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-15
124 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-15
125 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-18
126 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-18
127 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-18
128 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-18
129 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-18
130 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-26
131 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-26
132 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-26
133 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-26
134 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-29
135 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-30
136 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-30
137 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-30
138 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-30
139 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-11-30
140 - 2021 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Wólka Pełkińska i Surochów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-12-10
141 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-10
142 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-14
143 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-20
144 – 2021 w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna pozyskanego z lasów komunalnych oraz z gruntów stanowiących własność Gminy Jarosław 2021-12-20
145 - 2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2021-12-14
146 - 2021 w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Makowisko, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-12-21
147 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-21
148 – 2021 w sprawie zmiany planu dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w roku 2021 2021-12-21
149 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-21
150 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-21
151 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-21
152 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-31
153 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-31
154 – 2021 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok 2021-12-31