Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gospodarka komunalna

Drukuj

Do wykonywania zadań gminy w zakresie gospodarki komunalnej, od dnia 01.01.2000 r. został utworzony Zakład Komunalny Gminy Jarosław.


 

Zakład prowadzi działalność polegającą na :


- zbiorowym zaopatrzeniu w wodę,

- zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Zbiorowe zaopatrzenie w wodę


 Wszystkie z 13 miejscowości gminy Jarosław posiadają sieć wodociągową.


 Zakład Komunalny Gminy Jarosław dostarcza wodę do 12 miejscowości gminy poprzez sieć wodociągową o długości 138,6 km (bez przyłączy wodociągowych).


 Woda jest ujmowana i uzdatniana na 3 ujęciach wód podziemnych: w Tuczempach, Surochowie i Pełkiniach. Z ujęć tych pobiera się rocznie ok. 466 tys. m³ wody  (dane za 2018 r.).


 Operatorem sieci wodociągowej na terenie miejscowości Munina jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. Z o.o., ul. J. Tarnowskiego 18, 37-500 Jarosław.


 Zbiorowe odprowadzanie ścieków


Wszystkie z 13 miejscowości gminy Jarosław posiadają sieć kanalizacji sanitarnej.


 W 2004 r. po wykonaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wola Buchowska i Osada Leżachów została zakończona kanalizacja gminy. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi aktualnie 212,6 km (bez przyłączy kanalizacyjnych).


Ścieki komunalne (będące ściekami bytowymi) odprowadzane są do dwóch oczyszczalni gminnych:


   a)       oczyszczalnia ścieków w Tuczempach  ,Q śr.dob. = 1200 m³/ dobę, przyjmuje   ścieki z miejscowości Tuczempy, Morawsko, Munina, Makowisko , Surochów,  Koniaczów, Zgoda, Sobiecin


b)       oczyszczalnia ścieków  w Kostkowie ,Q śr.dob. = 450 m³/ dobę, przyjmuje ścieki z  miejscowości Kostków, Pełkinie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska  oraz Osada Leżachów .


 

Są to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne typu SBR, a ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki San.


W 2018 r. oczyszczalnie odprowadziły  334 tys. m³ ścieków oczyszczonych do odbiornika.