Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rada Gminy

Drukuj

Rada Gminy Jarosław

 

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

 

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 

1. Przewodniczący,

2. Wiceprzewodniczący,

3. Komisja rewizyjna,

4. Komisje stałe i doraźne.