Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zarządzenia Wójta 2023

Drukuj

W dziale "Prawo lokalne" znajdują się informacje na temat:

* Budżetu
* Uchwał
* Zarządzeń
* Protokołów

 

Nazwa pozycji Data
2 - 2023 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jarosław 2023-02-10
4 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław przeznaczonej do sprzedaży 2023-03-08
5 - 2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-03-08
6 - 2023 sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach Wola Buchowska i Munina przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-03-08
9a - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław przeznaczonej do sprzedaży - sprzedaż prawa do własności nieruchomości gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2023-04-03
10 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław przeznaczonej do sprzedaży - sprzedaż prawa do własności nieruchomości gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2023-04-28
11 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław przeznaczonej do sprzedaży - sprzedaż prawa do własności nieruchomości gruntu w trybie bezprzetargowym 2023-04-28
12 - 2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-04-28
15 - 2023 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jarosław Raportu o stanie Gminy Jarosław za 2022 rok 2023-05-26
16 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2023-06-14
17 - 2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-06-14
18 - 2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-06-19
19 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław przeznaczonej do zamiany 2023-06-19
20 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław przeznaczonej do sprzedaży - sprzedaż prawa do własności nieruchomości gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2023-06-19
21 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2023-07-05
22 - 2023 w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Munina, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego 2023-07-05
23 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2023-07-05
24 - 2023 w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Pełkińska, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 2023-07-05
27 - 2023 w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach:, Kostków, Munina, Makowisko, Morawsko, Tuczempy Pełkinie, Wólka Pełkińska, Sobiecin, Surochów, Wola Buchowska, przeznaczonych do wydzierżawienia 2023-08-22
28 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2023-08-25
29 - 2023 w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Morawsko i Wólka Pełkińska, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 2023-08-25
35 - 2023 w sprawie ustalenia cen sprzedaży pozyskanego drewna i zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z lasów komunalnych oraz z gruntów stanowiących własność, bądź będących w zarządzie Gminy Jarosław 2023-09-29
36 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2023-10-11
37 - 2023 w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Munina przeznaczonych do zamiany 2023-10-12
38 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2023-10-12
39 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2023-11-03
40 - 2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2023-11-28