Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Statystyka

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2308483
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Oferty aktualne 4
Usuniŕto Statut - Gim. w Pełkiniach 9
Usuniŕto Kadra - Gim. w Pełkiniach 22
Usuniŕto Podatki lokalne 13
Usuniŕto Statut - gim. w W. Pełkinskiej 11
Usuniŕto Kadra - gim. w W. Pełkińskiej 133
Usuniŕto II zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagspodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław 0
Informacje o gminie Opis gminy 1662
Informacje o gminie Mapa gminy 1255
Informacje o gminie Dane teleadresowe 1562
Władze Wójt 1736
Władze Skarbnik 1469
Władze Sekretarz 1551
Gmina Sołectwa 1457
Gmina Jednostki organizacyjne 1098
Gmina Statut 900
Gmina Strategia rozwoju 814
Gmina Zagospodarowanie przestrzenne 906
Rada Gminy Sesje Rady Gminy Jarosław 425
Rada Gminy Kompetencje Rady 756
Rada Gminy Radni Gminy 1520
Rada Gminy Komisja rewizyjna 807
Rada Gminy Komisja Budżetu , Finansów i Gospodarki Komunalnej 775
Rada Gminy Komisja oświaty, zdrowia i sportu 767
Rada Gminy Komisja infrastruktury technicznej i rolnictwa 829
Rada Gminy Komisja Skarg, wniosków i petycji 777
Rada Gminy Oświadczenia Majątkowe Rady 2014-2018 840
Rada Gminy Oświadczenia Majątkowe Rady 2018-2023 1764
Urząd Gminy Godziny urzędowania 1575
Urząd Gminy Struktura Urzędu 1767
Urząd Gminy Regulamin organizacyjny 929
Urząd Gminy Oświadczenia majątkowe 3479
Urząd Gminy Nr Konta Urzędu Gminy 777
Prawo lokalne Budżet 2023 713
Prawo lokalne Budżet 2022 981
Prawo lokalne Budżet 2021 1230
Prawo lokalne Budżet 2020 1211
Prawo lokalne Budżet 2019 1072
Prawo lokalne Budżet 2018 1055
Prawo lokalne Budżet 2017 1133
Prawo lokalne Budżet 2016 972
Prawo lokalne Budżet 2015 1043
Prawo lokalne Budżet 2014 1045
Prawo lokalne Budżet 2013 1082
Prawo lokalne Budżet 2012 960
Prawo lokalne Budżet 2011 1035
Prawo lokalne Budżet 2010 1025
Prawo lokalne Budżet 2009 1007
Prawo lokalne Budżet 2008 1123
Prawo lokalne Budżet 2007 1015
Prawo lokalne Budżet 2006 976
Prawo lokalne Budżet 2005 1005
Prawo lokalne Budżet 2004 1110
Prawo lokalne Budżet 2002 951
Prawo lokalne Budżet 2003 1000
Prawo lokalne Budżet 2001 988
Prawo lokalne Uchwały Rady 2023 717
Prawo lokalne Uchwały Rady 2022 1496
Prawo lokalne Uchwały Rady 2021 2360
Prawo lokalne Uchwały Rady 2020 1819
Prawo lokalne Uchwały Rady 2019 1608
Prawo lokalne Uchwały Rady 2018 1566
Prawo lokalne Uchwały Rady 2017 1184
Prawo lokalne Uchwały Rady 2016 1129
Prawo lokalne Uchwały Rady 2015 1155
Prawo lokalne Uchwały Rady 2014 955
Prawo lokalne Uchwały Rady 2013 1016
Prawo lokalne Uchwały Rady 2012 1056
Prawo lokalne Uchwały Rady 2011 1035
Prawo lokalne Uchwały Rady 2010 1002
Prawo lokalne Uchwały Rady 2009 1123
Prawo lokalne Uchwały Rady 2008 1325
Prawo lokalne Uchwały Rady 2007 1781
Prawo lokalne Uchwały Rady 2006 966
Prawo lokalne Uchwały Rady 2005 1031
Prawo lokalne Uchwały Rady 2004 1035
Prawo lokalne Uchwały Rady 2003 1168
Prawo lokalne Uchwały Rady 2002 944
Prawo lokalne Uchwały Rady 2001 987
Prawo lokalne Uchwały Rady 2000 1114
Prawo lokalne Uchwały Rady 1999 1025
Prawo lokalne Uchwały Rady 1998 1326
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2023 0
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2022 986
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2021 2037
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2020 1232
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2019 1078
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2018 981
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2017 952
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2016 1018
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2015 1817
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2014 1078
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2013 975
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2012 913
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2011 993
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2010 1000
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2009 967
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2008 1109
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2007 992
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2006 915
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2005 1068
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2004 1030
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2003 1212
Prawo lokalne Instrukcja przeglądania uchwał 943
Aktualności Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania 2837
Aktualności Ogłoszenia 36664
Aktualności Komunikaty 3068
Przetargi 1Przetargi aktualne 54674
Przetargi 2Przetargi na nieruchomości 12567
Przetargi 3Przetargi zakończone 5307
Przetargi 4Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10248
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2022 103
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2021 526
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2020 451
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2019 847
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2018 760
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2017 669
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2016 823
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2015 677
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2014 691
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2013 684
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2012 695
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2011 694
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2010 689
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2009 688
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2008 662
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2007 728
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2006 692
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2005 673
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2004 659
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2003 698
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2002 682
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2001 652
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2000 670
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 1999 798
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 1998 699
Petycje Petycje 2020 645
Petycje Petycje 2021 576
Petycje Petycje 2022 530
Petycje Petycje 2023 106
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt budżetu 812
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt WPF na dany rok 649
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Opinie RIO - projekty uchwał budżetowych 610
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Opinie RIO - projekt WPF 610
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwały budżetowe 724
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwały WPF 623
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Sprawozdanie opisowe za I półrocze 587
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Opinia RIO - przebieg wykonania budżetu za I półrocze 556
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Sprawozdanie opisowe za rok 699
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 585
Sprawozdania finansowe Gmina Jarosław 746
Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Jarosław 638
Sprawozdania finansowe Jednostki podległe 704
Sprawozdania budżetowe - Gmina Jarosław 2006 32
Sprawozdania budżetowe - Gmina Jarosław 2021 28
Sprawozdania budżetowe - Gmina Jarosław 2022 39
Sprawozdania budżetowe - Gmina Jarosław 2023 45
Sprawozdania budżetowe Gmina Jarosław 52
Sprawozdania budżetowe Urząd Gminy Jarosław 31
Sprawozdania budżetowe Jednostki podległe 32
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Sprawozdania Rb-NDS 577
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Sprawozdania Rb-Z 581
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO - możliwość finansowania deficytu (projekt) 549
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO - możliwość finansowania deficytu 544
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO - prawidłowa kwota planowanie długu 560
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Uchwały o zaciągnięciu kredytu 539
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Zarządzenie o wydaniu opinii o możliwości spłaty kredytu 581
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO o możliwości zaciągnięcia kredytu 543
Bezpieczeństwo Zarządzanie kryzysowe 744
Bezpieczeństwo Poradniki 638
Bezpieczeństwo Ochotnicze Straże Pożarne 538
Dotacje dla przedszkoli Rok 2017 1094
Dotacje dla przedszkoli Rok 2021 1034
Dotacje dla przedszkoli Rok 2022 743
Dotacje dla przedszkoli Rok 2023 436
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Deklaracja dostępności 1122
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator do spraw dostępności w Gminie Jarosław 994
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami 933
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Raporty 949