Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Statystyka

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3293009
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Oferty aktualne 4
Usuniŕto Statut - Gim. w Pełkiniach 9
Usuniŕto Kadra - Gim. w Pełkiniach 22
Usuniŕto Podatki lokalne 20
Usuniŕto Statut - gim. w W. Pełkinskiej 11
Usuniŕto Kadra - gim. w W. Pełkińskiej 133
Usuniŕto II zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagspodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław 4
Informacje o gminie Opis gminy 1905
Informacje o gminie Mapa gminy 1476
Informacje o gminie Dane teleadresowe 1855
Władze Wójt 2148
Władze Sekretarz 1862
Władze Skarbnik 1788
Gmina Sołectwa 1765
Gmina Jednostki organizacyjne 1389
Gmina Statut 1144
Gmina Strategia rozwoju 1027
Gmina Zagospodarowanie przestrzenne 1192
Rada Gminy Sesje Rady Gminy Jarosław 880
Rada Gminy Kompetencje Rady 987
Rada Gminy Radni Gminy 1844
Rada Gminy Komisja rewizyjna 1079
Rada Gminy Komisja Budżetu , Finansów i Gospodarki Komunalnej 1005
Rada Gminy Komisja oświaty, zdrowia i sportu 1051
Rada Gminy Komisja infrastruktury technicznej i rolnictwa 1080
Rada Gminy Komisja Skarg, wniosków i petycji 1004
Rada Gminy Oświadczenia Majątkowe Rady 2014-2018 1090
Rada Gminy Oświadczenia Majątkowe Rady 2018-2023 2401
Urząd Gminy Godziny urzędowania 1887
Urząd Gminy Struktura Urzędu 2184
Urząd Gminy Regulamin organizacyjny 1172
Urząd Gminy Oświadczenia majątkowe 3963
Urząd Gminy Nr Konta Urzędu Gminy 993
Prawo lokalne Budżet 2024 301
Prawo lokalne Budżet 2023 982
Prawo lokalne Budżet 2022 1270
Prawo lokalne Budżet 2021 1488
Prawo lokalne Budżet 2020 1470
Prawo lokalne Budżet 2019 1312
Prawo lokalne Budżet 2018 1300
Prawo lokalne Budżet 2017 1399
Prawo lokalne Budżet 2016 1227
Prawo lokalne Budżet 2015 1296
Prawo lokalne Budżet 2014 1296
Prawo lokalne Budżet 2013 1338
Prawo lokalne Budżet 2012 1213
Prawo lokalne Budżet 2011 1283
Prawo lokalne Budżet 2010 1264
Prawo lokalne Budżet 2009 1266
Prawo lokalne Budżet 2008 1380
Prawo lokalne Budżet 2007 1291
Prawo lokalne Budżet 2006 1229
Prawo lokalne Budżet 2005 1280
Prawo lokalne Budżet 2004 1368
Prawo lokalne Budżet 2002 1214
Prawo lokalne Budżet 2003 1248
Prawo lokalne Budżet 2001 1310
Prawo lokalne Uchwały Rady 2024 172
Prawo lokalne Uchwały Rady 2023 1333
Prawo lokalne Uchwały Rady 2022 1867
Prawo lokalne Uchwały Rady 2021 2897
Prawo lokalne Uchwały Rady 2020 2291
Prawo lokalne Uchwały Rady 2019 2065
Prawo lokalne Uchwały Rady 2018 1828
Prawo lokalne Uchwały Rady 2017 1431
Prawo lokalne Uchwały Rady 2016 1377
Prawo lokalne Uchwały Rady 2015 1604
Prawo lokalne Uchwały Rady 2014 1204
Prawo lokalne Uchwały Rady 2013 1256
Prawo lokalne Uchwały Rady 2012 1286
Prawo lokalne Uchwały Rady 2011 1272
Prawo lokalne Uchwały Rady 2010 1222
Prawo lokalne Uchwały Rady 2009 1351
Prawo lokalne Uchwały Rady 2008 1810
Prawo lokalne Uchwały Rady 2007 2012
Prawo lokalne Uchwały Rady 2006 1195
Prawo lokalne Uchwały Rady 2005 1263
Prawo lokalne Uchwały Rady 2004 1264
Prawo lokalne Uchwały Rady 2003 1392
Prawo lokalne Uchwały Rady 2002 1174
Prawo lokalne Uchwały Rady 2001 1218
Prawo lokalne Uchwały Rady 2000 1353
Prawo lokalne Uchwały Rady 1999 1285
Prawo lokalne Uchwały Rady 1998 1825
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2024 268
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2023 0
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2022 1237
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2021 2262
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2020 1466
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2019 1315
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2018 1211
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2017 1179
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2016 1256
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2015 2050
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2014 1306
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2013 1203
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2012 1151
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2011 1227
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2010 1232
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2009 1189
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2008 1340
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2007 1228
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2006 1138
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2005 1305
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2004 1253
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2003 1439
Prawo lokalne Instrukcja przeglądania uchwał 1198
Aktualności Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania 3212
Aktualności Ogłoszenia 39230
Aktualności Komunikaty 3477
Przetargi 1Przetargi aktualne 57470
Przetargi 2Przetargi na nieruchomości 14812
Przetargi 3Przetargi zakończone 6053
Przetargi 4Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10740
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2022 326
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2021 751
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2020 653
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2019 1070
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2018 974
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2017 881
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2016 1035
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2015 894
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2014 891
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2013 913
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2012 908
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2011 904
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2010 907
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2009 913
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2008 862
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2007 954
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2006 905
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2005 878
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2004 856
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2003 907
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2002 902
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2001 854
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2000 877
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 1999 1021
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 1998 930
Petycje Petycje 2020 789
Petycje Petycje 2021 711
Petycje Petycje 2022 669
Petycje Petycje 2023 280
Petycje Petycje 2024 98
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt budżetu 1037
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt WPF na dany rok 880
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Opinie RIO - projekty uchwał budżetowych 856
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Opinie RIO - projekt WPF 814
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwały budżetowe 926
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwały WPF 821
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Sprawozdanie opisowe za I półrocze 772
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Opinia RIO - przebieg wykonania budżetu za I półrocze 730
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Sprawozdanie opisowe za rok 900
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 765
Sprawozdania finansowe Gmina Jarosław 942
Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Jarosław 846
Sprawozdania finansowe Jednostki podległe 876
Sprawozdania budżetowe - Gmina Jarosław 2006 256
Sprawozdania budżetowe - Gmina Jarosław 2021 274
Sprawozdania budżetowe - Gmina Jarosław 2022 342
Sprawozdania budżetowe - Gmina Jarosław 2023 307
Sprawozdania budżetowe Gmina Jarosław 361
Sprawozdania budżetowe Urząd Gminy Jarosław 258
Sprawozdania budżetowe Jednostki podległe 257
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Sprawozdania Rb-NDS 727
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Sprawozdania Rb-Z 730
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO - możliwość finansowania deficytu (projekt) 680
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO - możliwość finansowania deficytu 726
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO - prawidłowa kwota planowanie długu 709
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Uchwały o zaciągnięciu kredytu 694
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Zarządzenie o wydaniu opinii o możliwości spłaty kredytu 735
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO o możliwości zaciągnięcia kredytu 699
Bezpieczeństwo Zarządzanie kryzysowe 938
Bezpieczeństwo Poradniki 784
Bezpieczeństwo Ochotnicze Straże Pożarne 684
Dotacje dla przedszkoli Rok 2017 1371
Dotacje dla przedszkoli Rok 2021 1337
Dotacje dla przedszkoli Rok 2022 1011
Dotacje dla przedszkoli Rok 2023 687
Dotacje dla przedszkoli Rok 2024 238
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator do spraw dostępności w Gminie Jarosław 1216
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami 1142
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Raporty 1177