Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2023

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Uchwała nr I-1-2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarosław nr XIII/204/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2023-01-20
  Uchwała nr I-2-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-01-20
  Uchwała nr I-3-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-01-20
  Uchwała nr I-4-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-01-20
  Uchwała nr I-5-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-01-20
  Uchwała nr I-6-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-01-20
  Uchwała nr I-7-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-01-20
  Uchwała nr I-8-2023 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XV/200/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2023-01-20
  Uchwała nr I-9-2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu 2023-01-20
  Uchwała nr I-10-2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Jarosław na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 2023-01-20
  Uchwała nr I-11-2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 2023-01-20
  Uchwała nr I-12-2023 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubach Seniora 2023-01-20
  Uchwała nr I-13-2023 w sprawie zmiany Uchwały nr X/249/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe z późn. zm. 2023-01-20
  Uchwała nr I-14-2023 w sprawie zmiany Uchwały nr X/248/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ z późn. zm. 2023-01-20
  Uchwała nr I-15-2023 w sprawie zmiany Uchwały nr X/247/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód z późn. zm. 2023-01-20
  Uchwała nr I-16-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2023-01-20
  Uchwała nr I-17-2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 2023-01-20
  Uchwała nr II-18-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Koniaczów 2023-03-24
  Uchwała nr II-19-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Kostków 2023-03-24
  Uchwała nr II-20-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Leżachów Osada 2023-03-24
  Uchwała nr II-21-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Makowisko 2023-03-24
  Uchwała nr II-22-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Morawsko 2023-03-24
  Uchwała nr II-23-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/50/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Munina 2023-03-24
  Uchwała nr II-24-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Pełkinie 2023-03-24
  Uchwała nr II-25-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Sobiecin 2023-03-24
  Uchwała nr II-26-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Surochów 2023-03-24
  Uchwała nr II-27-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Tuczempy 2023-03-24
  Uchwała nr II-28-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Wola Buchowska 2023-03-24
  Uchwała nr II-29-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Pełkińska 2023-03-24
  Uchwała nr II-30-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr V/57/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie statutu sołectwa Zgoda 2023-03-24
  Uchwała nr II-31-2023 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2023-03-24
  Uchwała nr II-32-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław 2023-03-24
  Uchwała nr II-33-2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków 2023-03-24
  Uchwała nr II-34-2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego 2023-03-24
  Uchwała nr II-35-2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2023-03-24
  Uchwała nr II-36-2023 w sprawie zakupu nieruchomości w obrębie Koniaczów 2023-03-24
  Uchwała nr II-37-2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2023-03-24
  Uchwała nr II-38-2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2023-03-24
  Uchwała nr II-39-2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2023-03-24
  Uchwała nr II-40-2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2023-03-24
  Uchwała nr II-41-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-03-24
  Uchwała nr II-42-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-03-24
  Uchwała nr II-43-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-03-24
  Uchwała nr II-44-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-03-24
  Uchwała nr II-45-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-03-24
  Uchwała nr II-46-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-03-24
  Uchwała nr II-47-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-03-24
  Uchwała nr II-48-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-03-24
  Uchwała nr II-49-2023 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XV/200/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2023-03-24
  Uchwała nr II-50-2023 w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu Gminy Jarosław 2023-03-24
  Uchwała nr III-51-2023 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XV/212/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2023-05-11
  Uchwała nr III-52-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-05-11
  Uchwała nr III-53-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-05-11
  Uchwała nr III-54-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 2023-05-11
  Uchwała nr III-55-2023 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XV/200/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2023-05-11
  Uchwała nr III-56-2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2023-05-11
  Uchwała nr III-57-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-05-11
  Uchwała nr III-58-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie części działki z mienia gminnego na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej i następnie sprzedaż w formie bezprzetargowej 2023-05-11
  Uchwała nr III-59-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-05-11
  Uchwała nr III-60-2023 w sprawie zakupu nieruchomości w obrębie Surochów 2023-05-11
  Uchwała nr III-61-2023 w sprawie nieodpłatnego nabywania na rzecz Gminy Jarosław nieruchomości Skarbu Państwa 2023-05-11
  Uchwała nr IV-62-2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarosław wotum zaufania 2023-06-26
  Uchwała nr IV-63-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2023-06-26
  Uchwała nr IV-64-2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2022 2023-06-26
  Uchwała nr IV-65-2023 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarosław 2023-06-26
  Uchwała nr IV-66-2023 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2023-06-26
  Uchwała nr IV-67-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-68-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-69-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-70-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-71-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-72-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-73-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-74-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-75-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-76-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-77-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-78-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-79-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-80-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-81-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-06-26
  Uchwała nr IV-82-2023 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XV/200/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2023-06-26
  Uchwała nr IV-83-2023 w sprawie zgody na przejęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2023-06-26
  Uchwała nr IV-84-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-06-26
  Uchwała nr IV-85-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-06-26
  Uchwała nr IV-86-2023 w sprawie zgody na przejęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2023-06-26
  Uchwała nr IV-87-2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2023-06-26
  Uchwała nr IV-88-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 2023-06-26
  Uchwała nr IV-89-2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2023-06-26
  Uchwała nr IV-90-2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jarosław 2023-06-26
  Uchwała nr V-91-2023 w sprawie przystąpienia do partnerstwa Gminy Jarosław z samorządem z terenu Ukrainy z Obwodu Lwowskiego - Rejon Samborski, Gmina Biskowice 2023-08-11
  Uchwała nr V-92-2023 w sprawie zamiany nieruchomości 2023-08-11
  Uchwała nr V-93-2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Jarosław 2023-08-11
  Uchwała nr V-94-2023 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej 2023-08-11
  Uchwała nr V-95-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-11
  Uchwała nr V-96-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-11
  Uchwała nr V-97-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-11
  Uchwała nr V-98-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 ro 2023-08-11
  Uchwała nr V-99-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-11
  Uchwała nr V-100-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-11
  Uchwała nr V-101-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-11
  Uchwała nr V-102-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-11
  Uchwała nr V-103-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-11
  Uchwała nr V-104-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-11
  Uchwała nr V-105-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-11
  Uchwała nr V-106-2023 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jarosław do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 2023-08-11
  Uchwała nr V-107-2023 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XV/200/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2023-08-11
  Uchwała nr VI-108-2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 2023-08-30
  Uchwała nr VI-109-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-30
  Uchwała nr VI-110-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-30
  Uchwała nr VI-111-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-08-30
  Uchwała nr VII-113-2023 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr X/164/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych 2023-09-18
  Uchwała nr VII-114-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-115-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-116-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-117-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-118-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-119-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-120-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-121-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-122-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-123-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-124-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-125-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-126-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-127-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-18
  Uchwała nr VII-128-2023 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XV/200/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2023-09-18
  Uchwała nr VII-129-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie części działki z mienia gminnego i następnie sprzedaż w drodze przetargu 2023-09-18
  Uchwała nr VII-130-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-131-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-132-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-133-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-134-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-135-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-136-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-137-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-138-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-139-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-140-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-141-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-142-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-143-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-144-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-145-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-146-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-147-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-148-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-149-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-150-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VII-151-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-18
  Uchwała nr VIII-152-2023 w sprawie utworzenia Jarosławskiego Związku Komunikacyjnego 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-153-2023 w sprawie przyjęcia statutu Jarosławskiego Związku Komunikacyjnego 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-154-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-155-2023 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jarosław do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-156-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-157-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-158-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-159-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-160-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-161-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-162-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-163-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-164-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki mienia gminnego położonego w obrębie Surochów pod plac zabaw 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-165-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-166-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-167-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-168-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-169-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-170-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-171-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-172-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-173-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-174-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-175-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr VIII-176-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-09-28
  Uchwała nr IX-177-2023 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2023 2023-10-20
  Uchwała nr IX-178-2023 w sprawie zmiany Uchwały nr V/57/2022 Rady Gminy Jarosław z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarosław 2023-10-20
  Uchwała nr IX-179-2023 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jarosław do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 2023-10-20
  Uchwała nr IX-180-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-10-20
  Uchwała nr IX-181-2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok 2023-10-20
  Uchwała nr IX-182-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/128/2023 Rady Gminy Jarosław z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XV/200/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku 2023-10-20
  Uchwała nr IX-183-2023 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 2023-10-20