Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Raport o stanie Gminy Jarosław

Drukuj

RAPORT O STANIE GMINY JAROSŁAW. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY JAROSŁAW W ROKU 2022

RAPORT - kliknij w link

 

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Raport będzie przedstawiony i omawiany podczas sesji rady gminy, której termin został wyznaczony na 23 czerwca br. (piątek). Wówczas odbędzie się także debata publiczna dotycząca raportu, do udziału w której zapraszamy mieszkańców naszej gminy.

 

Osoby, które chcą zabrać głos w dyskusji, zgłoszenie składają najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  co najmniej 20 innych osób.

 

Formularz udziału w debacie - kliknij w link

Załączniki

  • Artur #Bżdżoła#

    Ilość pobrań: 8